Folder CVO VOLT 2015-16

NT2 Nederlands voor anderstaligen

Overal heb je Nederlands nodig, op het werk, in de opleiding, op de school van je kinderen, in de winkel, in het ziekenhuis…

In CVO VOLT kan je overdag en ’s avonds Nederlands volgen op verschillende niveaus, aan een verschillende intensiteit (1, 2 of 4 x per week) en je kan ook kiezen voor een cursus met e-learning.

In elke cursus leer je Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Wat je precies leert hangt af van het niveau maar je kan het altijd gebruiken in het dagelijkse leven. Wij hebben lesplaatsen in Heverlee, Tienen en Landen.

Hoeveel niveaus zijn er?

CVO VOLT organiseert 7 niveaus.
Na niveau 2 kan je ook een cursus Rijbewijs volgen.

Niveau

Richtgraad

Module

Lestijden

Europese Naam (ERK)

Niveau 1

Richtgraad 1

1.1

120

Breakthrough

A1

Niveau 2

1.2 mondeling en schriftelijk

60+60

Waystage

A2

Niveau 3

Richtgraad 2

2.1 mondeling en schriftelijk

60+60

Threshold 1

B1

Rijbewijs

Niveau 4

2.2 mondeling en schriftelijk

60+60

Threshold 2

Niveau 5

2.3 mondeling en schriftelijk

60+60

Threshold 3

Niveau 6

2.4 mondeling en schriftelijk

60+60

Threshold 4

Niveau 7

Richtgraad 3

3.1 mondeling

120

Vantage 1

B2

Hoe kies ik de juiste cursus?
Kies voor een cursus van 2 keer per week

 • als je een cursus Nederlands combineert met werk en/of een gezin
 • of als je meer tijd nodig hebt om leerstof te verwerken
 • of als je niet zo veel tijd hebt om te studeren.

Kies voor een cursus van 4 keer per week

 • als je snel Nederlands wil leren
 • en als je gemakkelijk leerstof kan verwerken
 • en als je tijd hebt om 1 uur per dag te studeren
 • en als je naar elke les kan komen.

Kies voor een cursus van 3 keer per week

 • als je een evenwichtig programma wil. Je komt één dag naar de les. De volgende dag heb je tijd om thuis de leerstof te studeren.

Kies voor een cursus met e-learning

 • als je thuis een computer met internet hebt
 • en als je gemakkelijk en graag op een computer werkt
 • en als je goed zelfstandig kan werken
 • en als je snel instructies begrijpt
 • en als je stipt bent en deadlines respecteert
 • en als je een cursus Nederlands combineert met werk en/of een gezin.

E-learning cursus

Je combineert klassikale lessen met online oefeningen thuis op je computer. Dit zijn oefeningen voor grammatica en woordenschat, maar ook voor luisteren, lezen en schrijven. Je krijgt individuele feedback van je leerkracht. In de les ligt de focus op spreken.

Voorbeeld: Als je een avondcursus volgt, kom je 1 x per week naar de les in plaats van 2 x. Elke week maak je thuis oefeningen op de computer op het moment dat jou het best past.

Deze formule is ideaal om werk, gezin en Nederlands leren te combineren.

Dit is jouw profiel:

 • Je hebt thuis een computer met internet.
 • Je werkt gemakkelijk en graag op de computer.
 • Zelfstandig werken is voor jou geen probleem.
 • Je begrijpt snel instructies.
 • Je bent stipt en respecteert deadlines.

Extra's

Trajectbegeleiding
Studeer jij in onze school Nederlands? Dan willen we je zo goed mogelijk helpen. Soms krijg je een extra leerkracht in de klas. Zo wordt de groep kleiner en krijg je meer oefenkansen. Wil je nog extra werken aan uitspraak? Of wil je beter kunnen schrijven? Kom dan naar een studiegroep. Studiegroepen zijn gratis. Vraag meer informatie aan je leerkracht.

Met speciale leervragen of een traject op maat kan je bij onze trajectbegeleiders terecht. Zij helpen je bij het vinden van een aangepast traject.

Trajectbegeleiders Leuven: christel.hendriks@cvovolt.be 0499/22 45 68
  Tienen: steven.jacques@cvovolt.be 0496/06 02 71
  Landen: steven.jacques@cvovolt.be 0496/06 02 71

Andere activiteiten
Elk schooljaar organiseren we evenementen voor onze cursisten NT2 zoals bv. een verhalenfestival, een quiz, een filmfestival, een Sinterklaas- of lentefeest, een praatavond waar onze cursisten NT2 in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties rond werk, vrijwilligerswerk, opleidingen of vrije tijd,…
Telkens weer zijn dit boeiende en leerrijke avonden voor alle aanwezigen.
We werken ook mee aan projecten zoals Bijt in je Vrije tijd, praatcafé Combinne,…Inschrijven voor een cursus NT2?

Wie?
Je bent anderstalig en je kan schrijven in ons alfabet. Je bent in jouw land minstens 8 jaar naar school geweest. Je kan dus zelfstandig notities nemen en je kan taken uitvoeren. In de les spreek je Nederlands. Nederlands is de enige gemeenschappelijke taal voor iedereen.

CAMPUS HEVERLEE

Niveau 1 en 2

Heb je een bachelordiploma? Dan kan je direct inschrijven in ons centrum.
Heb je geen bachelordiploma?
Ga dan naar het Agentschap Integratie en Inburgering (Kolonel Begaultlaan 1c, 3012 Leuven (Wilsele)) voor een intakegesprek.
Misschien moet je daar ook een test doen. In het Agentschap Integratie en Inburgering zoeken ze de juiste cursus voor jou. Wil je graag les volgen in ons CVO? Zeg dit dan tegen de medewerker van het Agentschap.

Hoger niveau

Heb je al een certificaat? Dan kan je direct inschrijven voor het volgende niveau.
Breng je certificaat mee naar het secretariaat!

Spreek je al een beetje Nederlands maar heb je nog geen certificaat? Leg dan eerst een niveautest af.
Dit kan in het Agentschap Integratie en Inburgering tijdens de openingsuren of
elke dinsdag om 17u in campus Heverlee.
Je moet een afspraak maken via  016/31 99 20 of info.nt2@cvovolt.be.
Na de test bekijken we samen welke module de beste voor je is.
Een niveautest + inschrijving duurt maximum twee uur.

CAMPUS TIENEN EN LANDEN
Spreek je nog geen Nederlands of is dit je eerste inschrijving in ons centrum? Ga dan eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering, Veldbornstraat 3 in Tienen, http://www.huisvlaamsbrabant.be/adressen.htm#tienen)
Welke documenten moet je meebrengen bij de inschrijving?

 • identiteitskaart en/of een bewijs van wettig verblijf in België
 • geld of bankkaart
 • eventueel:
  • attest van OCMW, VDAB, inburgeringcontract, inburgeringsattest, ... : We bekijken samen hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen.
  • (deel)certificaat NT2
  • het gele doorverwijsformulier van het Agentschap Integratie en Inburgering

Hoeveel kost een module?

Voor elke module betaal je inschrijvingsgeld én cursusmateriaal
inschrijvingsgeld

cursusmateriaal

lestijden per module

inschrijvingsgeld

gedeeltelijke vrijstelling*

Volledige vrijstelling**

maximum € 30

120

€ 72

€ 36

€ 0

60

€ 36

€ 18

€ 0

*Gedeeltelijke vrijstelling voor:

 • werklozen met VDAB-attest
 • cursisten die in de schooljaren 2014-2015 and 2015-2016 les hebben gevolgd in Open School, gedurende minimum 120 lestijden.

**Volledige vrijstelling voor:

 • inburgeraars met inburgeringscontract of -attest die niveau 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, of 2.4 volgen (het onthaalbureau bepaalt wie recht heeft op inburgering)
 • in het kader van de sociale huurwet/taalbereidheid NT2 en enkel voor niveau 1.1
 • leefloners (OCMW)

  BRENG DEZE DOCUMENTEN MEE BIJ INSCHRIJVING!

Cursusmateriaal
Je hebt een blanco cursusboek en / of kopieën nodig.
De som die je betaalt is verschillend voor elk niveau.
Je betaalt maximum €40 voor al het materiaal.
Klik op het juiste niveau om de prijs van het kopiegeld te kennen.
Je vindt er ook de naam van het handboek.
Het handboek kan je kopen in de boekhandel.
Alleen het handboek van niveau 1.1 kan je op school kopen.


Kopiegeld moet je betalen op het moment van de inschrijving.

Heb je een cursusboek dat al gebruikt is? Dat is geen goed idee. Zo kan je niet zelf werken. Een blanco cursusboek is beter!

Hoe kan ik betalen?
Je kan cash betalen, met bancontact of met opleidingscheques. Met opleidingscheques kan je ook het cursusmateriaal betalen.

Wat kan ik waar volgen?

Campus Heverlee (15 minuten met de bus van het station van Leuven)
Interleuvenlaan 5, 3001 Heverlee, 016/22 45 46 (kaart)
Op deze campus organiseren wij

 • dagcursussen van 2 x per week van niveau 1 tot en met niveau 6.
 • alle e-learningcursussen, zowel overdag als ’s avonds.
 • de cursus rijbewijs.

Campus Landen
Tiensestraat 57, 3400 Landen, 011/69 85 93 (kaart)

 • overdag: 1.1 op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag
 • ‘s avonds 1.1-2.1 en 2.2 op maandag- en donderdagavond

Campus Tienen
Alexianenweg 2, 3300 Tienen, 016 80 89 78 (kaart)

 • dagcursussen van 2 of 4 x per week van niveau 1 tot en met niveau 7.
 • avondcursussen van 2 x per week van niveau 1 tot en met niveau 6.
 • Hier kan je ook enkel mondelinge of schriftelijke trajecten volgen.
 • Inburgeraars kunnen er (na het behalen van 1.1.) ook een geïntegreerde cursus maatschappelijke oriëntatie volgen (in het Nederlands!)
 • In overleg met de trajectbegeleider kan je een aangepast traject volgen.

Wanneer starten de lessen?

De meeste cursussen starten in september of in januari. Maar je kan ook starten in november, april of mei.

Hoe lang duurt een module?
Elke module duurt 120 lestijden (behalve Rijbewijs en een apart schriftelijk of mondeling traject).

Je kan 2, 3 of 4 keer per week naar de les komen:

 • Als je 4 x naar de les komt duurt een module 8 weken.
 • Als je 3 x naar de les komt duurt een module 11 weken.
 • Als je 2 x per week naar de les komt, duurt een module 16 weken.
 • Rijbewijs is 1 x per week en duurt 17 weken.
 • Een mondelinge of schriftelijke module is 2 x per week en duurt 8 weken.

Wanneer kan ik les volgen?

 • Je kan overdag of ‘s avonds les volgen.
 • Overdag kan je kiezen tussen een intensief traject (4 x les per week) of een traject van 2 of 3 x per week. Cursussen van 3 x per week zijn altijd in de namiddag.
  Volg je een intensieve cursus met e-learning? Dan kom je 2 x per week naar de les. Je maakt thuis op je pc zelfstandig oefeningen. Dit duurt ongeveer 5 uur per week.
 • ’s Avonds zijn er alleen cursussen van 2 x per week. Er zijn ook cursussen cursus met e-learning. Je komt 1 x per week naar de les. Je maakt thuis op je pc zelfstandig oefeningen. Dit duurt ongeveer 2 uur per week.
 • Nex Rijbewijs is 1 avond per week.

Klik op jouw niveau en op de campus van jouw keuze om de juiste planning te bekijken.

 

Evaluatie

De evaluatie is permanent. We evalueren via testmomenten en observatiemomenten of je de doelen voor luisteren, lezen, schrijven en spreken bereikt. We geven je regelmatig feedback over jouw prestaties. Je bent geslaagd als je voor al de vaardigheden minstens een voldoende behaalt.

In het begin van de cursus geeft je leerkracht informatie over de manier en de momenten van evalueren.

Contact

Leuven: info.nt2@cvovolt.be
Landen: landen.info@cvovolt.be
Tienen: tienen.info@cvovolt.be of steven.jacques@cvovolt.be

*** Gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEFR)
Begint de week van 03/09/2018MADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 - Socio-culturele integratie (RG2)18:3021:30      Heverlee: IL3   04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch conversatiegroep richtgraad 218:3021:30  18:3021:30   Landen  wachtlijst
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) verlengd09:1012:3009:1012:30 09:1012:30   Heverlee: IL5   04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) verlengd13:0016:20  13:0016:2013:0016:20  Heverlee: IL5   04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op spreken en luisteren18:3021:30 18:3021:30    Heverlee: IL5   04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) verlengd09:1012:3009:1012:30 09:1012:30   Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) verlengd13:0016:2013:0016:20 13:0016:20   Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) (50% e-learning) 09:1012:30  09:1012:30  Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) (50% e-learning)     09:0012:20 Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough09:1012:3009:1012:30 09:1012:3009:1012:30  Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough13:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough 18:3021:30 18:3021:30   Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough18:3021:30 18:3021:30    Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough 18:0021:00 18:0021:00   Tienen A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough18:3021:30  18:3021:30   Landen A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) verlengd13:0016:2013:0016:20  13:0016:20  Heverlee: IL5 A2  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage09:1012:3009:1012:30 09:1012:3009:1012:30  Heverlee: IL5 A2  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage13:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee: IL5 A2  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage18:3021:30 18:3021:30    Heverlee: IL5 A2  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage 18:3021:30 18:3021:30   Heverlee: IL5 A2  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage18:3021:30  18:3021:30   Landen A2  20/09/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) (50% e-learning) 09:1012:30  09:1012:30  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) (50% e-learning)     09:0012:20 Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 109:1012:3009:1012:30 09:1012:3009:1012:30  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 113:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 118:3021:30 18:3021:30    Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 1 18:3021:30 18:3021:30   Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 118:3021:30  18:3021:30   Landen B1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) verlengd09:1012:3009:1012:30  09:1012:30  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) verlengd13:0016:2013:0016:20  13:0016:20  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 218:3021:30  18:3021:30   Landen B1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 209:1012:3009:1012:30 09:1012:3009:1012:30  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 213:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 218:3021:30 18:3021:30    Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 2 18:3021:30 18:3021:30   Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) - Threshold 318:3021:30  18:3021:30   Landen B1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) - Threshold 309:1012:3009:1012:30 09:1012:3009:1012:30  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) - Threshold 313:0016:2013:0016:20 13:0016:2013:0016:20  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) - Threshold 409:1012:3009:1012:30 09:1012:3009:1012:30  Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 7 (3.1) cursus met focus op spreken en luisteren18:3021:30 18:3021:30    Heverlee: IL5 B2  04/06/18 @ 10:00
Begint de week van 10/09/2018MADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 / Dutch conversatiegroep richtgraad 2  09:1012:00    Heverlee: IL5  wachtlijst
NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op schrijven en lezen 18:3021:30 18:3021:30   Heverlee: IL5   04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 7 (3.2) cursus met focus op schrijven en lezen (50% e-learning)   09:1012:30   Heverlee: IL5   04/06/18 @ 10:00
Remediëring richtgraad 2  09:0011:00    Heverlee: IL5  wachtlijst
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) (50% e-learning) 18:3021:30     Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough13:0016:2013:0016:2013:0016:2013:0016:2013:0016:20  Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough 13:0016:20 13:0016:20   Heverlee: IL5 A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) - Breakthrough09:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:00  Tienen A1 via secretariaat
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) (50% e-learning) 18:3021:30     Heverlee: IL5 A2  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage 13:0016:20 13:0016:20   Heverlee: IL5 A2  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) (50% e-learning) 18:3021:30     Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) - Threshold 1 13:0016:20 13:0016:20   Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) (50% e-learning) 18:3021:30     Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) (50% e-learning)   18:3021:30   Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) (50% e-learning)   18:3021:30   Heverlee: IL5 B1  04/06/18 @ 10:00
NT2 / Dutch niveau 7 (3.1) cursus met focus op spreken en luisteren 09:1012:30  09:1012:30  Heverlee: IL5 B2  04/06/18 @ 10:00
Begint de week van 12/11/2018MADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 / Dutch conversatiegroep richtgraad 218:3021:30  18:3021:30   Landen  wachtlijst
Wordt hernomen volgend semester/schooljaarMADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) verkort
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) verkort
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) verkort
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 /Dutch ABC van het ABC
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 na OKAN
Lesmomenten later te bepalen
 
Studiegroep uitspraak
Lesmomenten later te bepalen
 
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
A2  
NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
A2  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) mondeling traject (verlengd)
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 3 (2.1) verkort
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) mondeling traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) schriftelijk traject
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2 /Dutch Voorbereiding theoretisch rijbewijs
Lesmomenten later te bepalen
B1  
NT2_2.3A Threshold 3 A
Lesmomenten later te bepalen
B1