Inlichtingenwerk

Start lessen :
Einde lessen :
Aantal : 1 /week
Inschrijven vanaf :
Kostprijs : €60
Lestijden : 40
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

inhoud

In deze module leer je een zoekstrategie opbouwen en evalueren in functie van het inlichtingenwerk en daarvoor de hulpinstrumenten in een bibliotheek hanteren (catalogi, gidsen, databankenů).

De evaluatie-afspraken voor de module maak je met de vakleerkracht tijdens de eerste les.