Handleiding aanvraag vrijstelling HBO5 17-18

Examenreglement HBO5 17-18

Deze opleidingen bieden cursisten de mogelijkheid om studeren te combineren met werk en gezin. Je bepaalt zelf het tempo van je studie. We bieden een groot aantal vakken aan via e-learning, waardoor je je minder naar school moet verplaatsen. De lesgevers zijn praktijkgericht en beschikken over professionele ervaring. Regelmatig nodigen we gespecialiseerde lesgevers uit. Indien je recht hebt op betaald educatief verlof mag je afwezig zijn op het werk met behoud van loon.

Coördinator

Kevin Linsingh
info.bibliotheekschool@cvovolt.be


Folder CVO VOLT 2015-16

Collectieontwikkeling (50% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Aantal : 1 /week
Inschrijven vanaf :
Kostprijs : €60
Lestijden : 40
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

inhoud

In deze module maak je kennis met de basisprincipes van collectievorming en –ontwikkeling. Je leert een de doelen en visie van je bibliotheek of informatiedienst vertalen naar een collectiebeleid. Daarbij komen ook ondersteunende vaardigheden aan bod, o.a. de uitvoering van efficiënte collectieprocessen, de uitvoering van een markstudie in functie van het collectiebeleid, de meting van de performantie van een collectie.

De cursus wordt gegeven met 50% e-learning: een deel van de leerstof verwerf je aan de hand van uitdagende opdrachten op computer onder begeleiding van je vakleerkracht.

De evaluatie-afspraken voor de module maak je met de vakleerkracht tijdens de eerste les.