Vrijstelling module HBO5

Vrijstelling HBO5 Erasmus schooljaar 2017-2018:
Handboek aanvraag vrijstelling HBO5 / graduaat 2017-18
Fomulier aanvraag vrijstelling HBO5 / graduaat 2017-18
Reglement HBO5 / graduaat 2017-18

Tip: Inschrijvingsbedrag per semester geplafonneerd op €300

Elke cursist betaalt per semester een maximum van €300 per opleiding. Concreet betekent dit dat je vanaf 200 lestijden geen inschrijvingsgeld meer betaalt voor bijkomende modules/lestijden, die je in datzelfde semester opneemt binnen dezelfde opleiding.

Volg je in één semester bijvoorbeeld 3 modules van 80 lestijden in HBO5 Rechtspraktijk, dan betaal je €300 en niet €360. Volg je een module van 80 lestijden en een module van 120 lestijden in HBO5 Boekhouden, dan schrijf je je gratis in voor alle modules die je in dat semester bijkomend opneemt. Contacteer je opleidingscoördinator, indien je hierover meer informatie wenst.