Folder CVO VOLT 2015-16

NT2 / Dutch niveau 1 (1.1) (100% e-learning)

Officiële module benamingen: NT2 - Breakthrough persoonlijk, NT2 - Breakthrough publiek

Start lessen : 20/04/2021
Einde lessen : 17/06/2021
Frequentie : maximaal 2 /week
Inschrijven vanaf : 22/02/2021
Inschrijvingsgeld : maximaal €72
Lestijden : 120
Lesmomenten
dinsdag :13:00u - 16:20u (Heverlee IL5)
& donderdag :13:00u - 16:20u (Heverlee IL5)
Opgelet: 100% e-learning | DINSDAG- en DONDERDAGNAMIDDAG videoconferencing | pc of laptop sterk aanbevolen
Extra kosten (door cvo volt verkocht)
 • 1.1 Werkingskosten en kopiegelden - €8.00

 • Cursusmateriaal (niet door cvo volt verkocht)
  (o.a. beschikbaar bij Standaard Boekhandel)
 • NT2: Zo gezegd 1.1 Breakthrough Leerwerkboek - ISBN: 978-90-289-7664-1

 • Module omschrijving

  In niveau 1 leer je de basis van de Nederlandse grammatica (verba, negatie, pronomina …) en je verwerft een basiswoordenschat. Je oefent de theorie van het leerplatform mondeling in. Je voert dialogen met klasgenoten en doet rollenspelen. Er is ook veel ruimte voor vrij spreken, met een partner of in kleine groepjes. Alles wat je leert, kan je buiten de klas gebruiken. We besteden in de les ook veel aandacht aan de correcte uitspraak van de woorden en aan een goede intonatie.

  •  CURSUS 50% = vaste les op school + vrije les online leerplatform via LAPTOP/PC thuis
  Je combineert les in de klas met digitale oefeningen. Met behulp van instructievideo’s, apps en speciale software oefen je grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven. In de klas ligt de focus op spreken.
  •  CURSUS 100% = vaste les op Skype/Zoom/Teams + vrije les online leerplatform via LAPTOP/PC thuis
  Je combineert de online les met digitale oefeningen. Met behulp van instructievideo’s, apps en speciale software oefen je grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven. In de online les ligt de focus op spreken. De online les is op een vast moment. Dit moment wordt afgesproken bij de start van de cursus.

  Is een e-learning cursus iets voor jou? Lees het hier

  Doelpubliek

  Anderstaligen zonder voorkennis Nederlands. Je kent ons alfabet en kan zelfstandig notities nemen.

  Inhoud

  Aan het eind van de cursus kan je:

  • iemand begroeten en afscheid nemen, jezelf en iemand anders voorstellen en je naam spellen
  • je excuseren en zeggen dat je iets niet begrijpt
  • zeggen hoe laat het is, de weg wijzen en vragen
  • iemand feliciteren en uitnodigen
  • zeggen wat je doet op een dag
  • een eenvoudige e-mail schrijven, een formulier invullen met je persoonlijke gegevens
  • zeggen hoeveel iets kost
  • een afspraak maken en bij de dokter zeggen wat er scheelt
  • zeggen wat je graag en niet graag doet, vertellen wat je elke dag eet en drinkt
  • openingsuren begrijpen, informatie zoeken op een website, een eenvoudig krantenartikel lezen, …

  Toelatingsvoorwaarden

  Met een bachelordiploma kan je direct inschrijven in ons centrum.
  Zonder bachelordiploma, ga je eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering voor een intakegesprek. Meer info

  Extra informatie over deze module

  Voor de inschrijving breng je dit mee:
  • identiteitskaart en/of een bewijs van wettig verblijf in België
  • geld of bankkaart
  • attest van OCMW, VDAB, inburgeringcontract, inburgeringsattest, ... : We bekijken samen hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen.
  • het gele doorverwijsformulier van het Agentschap Integratie en Inburgering
  openingsuren secretariaat

  Mogelijke vervolgmodules

  NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) - Waystage
  NT2 / Dutch niveau 2 (1.2) met e-learning