Folder CVO VOLT 2015-16

Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod (verkort) (90% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €60
Lestijden : 40
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

In de module Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod leer je de verschillende classificatiesystemen en metadateringstandaarden in een bibliotheek kennen. Daarnaast leer je kleine herstellingen uitvoeren en hoe je moet omgaan met erfgoed. Ten slotte verwerk je een leerstof over de grootste bezorgdheden bij digitaliseren.

Doelpubliek

Je zoekt een job in de culturele sector (archief, museum, bibliotheek, erfgoeddienst, Ö) of je werkt al in de sector en wenst je verder bij te scholen.

Inhoud

Leerinhouden van de module zijn:
•†Classificatiesystemen
•†Metadatering
•†Digitalisering
•†Schadefactoren
•†Herstellen van collectieonderdelen
•†Wieden en afvoeren
•†Depot- en leeszaalinrchting

Extra informatie over deze module

Dit is een module in 100% e-learning. Het contactmoment is het examen.

Mogelijke vervolgmodules

Bibliotheekadministratie (verkort)
Informatieverstrekking (verkort)
Introductie in de bibliotheek- en informatiesector (verkort)
Ondersteuning van activiteiten en pr (verkort)
Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers (verkort)