Vraag je tegemoetkoming aan | Actie ‘Succes met je studies’

Cursisten die stage lopen of werken in 1 van deze 3 sectoren:

  • Paritair Comité (of PC) 319.01 of de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector (bijzondere jeugdzorg, sector van de zorg voor personen met een handicap, CKG, CIG, algemeen welzijnswerk, …)
  • PC 329 of de Vlaamse socioculturele sector (socioculturele verenigingen, …)
  • PC 331 of de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, …)

(Let wel: organisaties uit de openbare sector, onderwijs, … komen niet in aanmerking.)

én een opleiding uit onderstaande lijst volgen in ons CVO, kunnen een tegemoetkoming aanvragen.
De fondsen bieden dit schooljaar (2019-2020) een tussenkomst aan van maximaal €150 van het betaalde inschrijvingsgeld en maximaal €50 van het betaalde cursusgeld. Je zorgt ervoor dat je aanvraag ten laatste 31 maart 2019 is ingestuurd en dat de 3 delen van het aanvraagformulier volledig en correct zijn ingevuld en ondertekend.

– Begeleider buitenschoolse kinderopvang

– Begeleider in de kinderopvang

– Boekhoudkundig bediende

– Jeugd- en gehandicaptenzorg

– Meertalig polyvalent bediende

– Secretariaatsmedewerker

– Webdeveloper

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden.

De actie wordt opgezet door de 3 fondsen risicogroepen van het

  • Paritair Comité (of PC) 319.01 of de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector
  • PC 329 of de Vlaamse socioculturele sector
  • PC 331 of de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

en dit in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit (VIVO vzw).

Meer informatie? http://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies