Vrijwilligerswerk in CVO VOLT: ook iets voor jou?

In augustus 2019 liep het Europese project Volunteers in Language Learning officieel af. Twee jaar lang werkte CVO VOLT samen met Caritas Wien, English for Action uit Londen, Ibis uit Oldenburg en DRC uit Denemarken aan instrumenten die het vrijwilligers makkelijker moeten maken aan de slag te gaan in onze lessen. Samen schreven we drie ‘toolkits’ – voor leerkrachten, vrijwilligers en organisaties – met nuttige tips over vrijwilligerswerk in het volwassenenonderwijs.

Het project richtte zich aanvankelijk alleen op de ondersteuning bij de lessen Nederlands. Al snel werd duidelijk dat de nood ook in andere opleidingen, zoals het tweedekansonderwijs, groot was. Tijdens het eerste jaar (2018-2019) gingen we vooral kijken bij anderen, in binnen- en buitenland, om te zien hoe scholen binnen het volwassenenonderwijs vrijwilligers inzetten. Vervolgens lanceerden we een campagne om vrijwilligers aan te trekken. Affiches, advertenties, nieuwsbrieven en een publiciteitsspot in de bioscoop moesten ervoor zorgen dat geïnteresseerden de weg naar het CVO vonden. En dat werkte! Op dit ogenblik zijn er meer dan 40 vrijwilligers actief en zorgt de vrijwilligerscoördinator ervoor dat ze op de juiste plaats terecht komen. Wat kan je allemaal doen als vrijwilliger? Heel wat: leerkrachten helpen in de lessen, tijdens de pauze met cursisten Nederlands praten, buddy worden en je eigen expertise delen met de cursisten die het nodig hebben, uitstappen begeleiden, een weggeefwinkel organiseren, praatcafés animeren …. Het Europese project is nu afgelopen maar onze vrijwilligerswerking gaat uiteraard onverminderd door.

Interesse? Stuur een mailtje naar vrijwilligers@cvovolt.be, er zit zeker een activiteit bij die je bevalt.