Update coronavirus – cvo volt start op 19/04 terug op in code rood

Update 17-04-2021

cvo volt start op 19/04 terug op in code rood

cvo volt start op 19/04 terug op in code rood. Dat wil zeggen dat we opnieuw aan de slag gaan zoals voor de paaspauze. De coronamaatregelen en de manier van werken in het cvo blijven dezelfde. Veel succes in de les allemaal!


Update 25-03-21

Lessen 29/03 – 3/04 geschrapt.

Alle lessen, zowel op campus als online lessen, worden vanaf maandag 29 maart geschorst. Deze zaken gaan wel door:

 • Eindevaluaties, zowel op campus als op afstand. Betrokken cursisten krijgen concrete info via hun leerkracht.
 • Stages en duaal leren, als dat kan volgens de veiligheidsvoorschriften van de sector. De leerkracht stuurt de juiste info per mail.

Alle campussen van cvo volt sluiten hun deuren vanaf 29/03. Ook de OLC’s zijn dus niet open. Tot en met vrijdag 2 april zijn de secretariaten via mail bereikbaar.

Zodra wij van de overheid informatie krijgen over de maatregelen na de paasvakantie, zullen we jullie hierover informeren .


Update 12-02-21

Code rood is verlengd.

We werken dus verder zoals voor de vakantie.


Update 31-10-20

Herfstvakantie verlengd t.e.m 15/11

De regering heeft de herfstvakantie verlengd t.e.m. woensdag 15 november. Dit wil zeggen dat je dus van 2 november tot en met 15 november geen les hebt. We zien jullie graag online of in levende lijve terug op maandag 16 november voor het vervolg van je cursus.

Code rood voor cvo volt vanaf 16/11

cvo volt heeft zich voor de vakantie al voorbereid op een mogelijke code rood en nu moeten we na de verlengde herfstvakantie inderdaad opstarten in code rood. Vanaf 16/11 volgen we met z’n allen dus maximaal online les. Specifieke informatie over jouw lessen krijg je de komende dagen van je leerkracht. Hou het veilig en tot in de online les.

Thuis geen wifi voor online les?

Klik hier voor gratis wifi van Telenet en Proximus.

Onze secretariaten wijzigen hun openingsuren en afspraak is verplicht

Klik hier voor de openingsuren of om een afspraak te maken.


Update 26-10-20

Herfstvakantie verlengd t.e.m 11/11

De regering heeft de herfstvakantie verlengd t.e.m. woensdag 11 november. Dit wil zeggen dat je dus van 2 november tot en met 11 november geen les hebt. We zien jullie graag online of in levende lijve terug op donderdag 12 november voor het vervolg van je cursus.


Update 15-10-20

vanaf 9/11 code oranje voor cvo volt

cvo volt rolt de komende dagen de procedures van code oranje uit. Tegen de herfstvakantie zullen de meeste opleidingen helemaal of gedeeltelijk overschakelen naar afstandsonderwijs.
Specifieke informatie over jouw lessen krijg je de komende dagen van je leerkracht. Hou het veilig en tot in de (online) les.


Update 6-10-20

Nieuw stappenplan

De veiligheidsmaatregelen tegen corona voor het onderwijs werden vorige week door de regering aangepast. Op basis van deze nieuwe richtlijnen hebben we een stappenplan opgesteld. Bekijk het stappenplan grondig (open hier als PDF-bestand) zodat je weet wat je moet doen.

flowchart-covid


Update 31-8-20

Beste cursist

De lessen starten terug op en de scholen hebben zich klaargemaakt voor een schooljaar met corona. De regering werkt met kleurcodes om met verschillende situaties te kunnen werken. Hieronder leggen we de kleurcodes kort uit en geven we mee wat dat betekent voor jou en de lessen.

De kleurcodes

· Kleurcode groen: er is geen risico. Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

· Kleurcode geel: er is een laag risico. Er is een beperkte verspreiding van besmettingen, waardoor verhoogde oplettendheid wel nodig is. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan, met de gekende veiligheidsmaatregelen.

· Kleurcode oranje: er is een zeker risico. Er is een systematische verspreiding van besmettingen in de samenleving. Contacten tussen mogelijke verspreiders zijn beperkt tot de meest essentiële contacten en contact mag alleen in een situatie waar de risico’s zoveel mogelijk beperkt worden (bijvoorbeeld: buiten en met een minimum aantal personen).

· Kleurcode rood: er is een hoog risico. Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Wat betekent dit voor ons centrum?

Tijdens de eerste week van het centrum starten we op in code geel. Alle lessen mogen en zullen dus doorgaan in de klas. We moeten wel de gekende veiligheidsmaatregelen blijven volgen:

– Een mondmasker in heel het centrum dragen blijft verplicht.

– Je houdt ook nog steeds de veilige afstand van 1.5m in de gangen en buiten. In de klas hoeft dit niet in code geel.

– Ontsmet of wast je handen regelmatig en als je je ziek voelt, kom je niet naar het centrum. Blijf thuis en contacteer je huisarts.

Waarmee moet ik rekening houden als ik naar het centrum kom?

· Het dragen van een mondmasker is verplicht! Heb je geen mondmasker bij? Dan kom je het gebouw niet binnen. We willen er graag op wijzen dat FFP-maskers met een luchtventiel niet op prijs worden gesteld. Deze maskers filteren wel de lucht van buiten naar binnen (dus de lucht die je inademt), maar niet de lucht die je uitademt. Als jij ziek bent, zonder het te weten, verspreid je dus toch ziektekiemen in het klaslokaal.

· Je komt altijd naar binnen langs de hoofdingang aan de straatkant. Dit geldt zowel voor IL5 (O-gebouw) als voor IL3 (T-gebouw). De zij-ingangen mag je enkel gebruiken om het gebouw te verlaten.

· Heb je les in het O-gebouw? Dan ga je NIET binnen in het T-gebouw en omgekeerd. Ga nergens binnen waar je niet absoluut noodzakelijk moet zijn.

· Je volgt de gekleurde lijnen op de grond om naar het juiste lokaal te gaan. Een andere route is niet toegestaan!

Waar moet ik op letten in het klaslokaal?

· Ook in de klas blijf je je mondmasker dragen.

· Bij het binnengaan ontsmet je iedere keer je handen. Het centrum zal in elk lokaal ontsmettende gel voorzien.

· Je leerkracht zal al aanwezig zijn in het lokaal aan het begin van de les.

o Is je leerkracht door een onverwachte reden te laat? Blijf dan niet in de gangen wachten, maar verzamel in de hal of buiten. Alleen daar kan je voldoende afstand houden.

· Je zit elke keer op dezelfde plaats. Het verschuiven van tafels en stoelen mag niet.

· Er worden wel pauzes gehouden. We verwachten wel dat je zoveel mogelijk buiten pauze neemt. Blijf niet in de centrale hal zitten. Hoe meer mensen bijeen komen in een ruimte, hoe meer risico. Buiten moet je je mondmasker niet dragen, maar de sociale distance van 1.5m blijft wel verplicht!

Wat moet ik nog weten?

· Na het toiletbezoek doe je de wc-bril dicht voor je doorspoelt en uiteraard was je daarna altijd je handen.

· Breng zelf iets te drinken mee naar de les en als je daar nood aan hebt, iets om te eten. Alle drankautomaten en snoepautomaten zijn uitgeschakeld. De gratis waterfonteinen zijn wel beschikbaar.

Vragen?

Als je vragen hebt over je lessen, stuur die dan door naar je docent. Zij hebben voor elke opleiding afspraken opgesteld en richtlijnen gekregen. Zij zullen je verder helpen. Heb je vragen over de school of over je inschrijving, stuur die dan door naar corona@cvovolt.be.

Wat kan je zelf doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij jezelf (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Meer informatie? · Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. · Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

 

__________________________________________________________________________________________________

Update 19-8-20

Op 1 september start het onderwijs op met code geel. Dat wil zeggen dat de lessen in de klas doorgaan, met de gekende veiligheidsmaatregelen. Dit geldt enkel voor de week van 1/09.De meeste van onze cursussen starten een weekje later op 7/09. Als code geel dus verlengd wordt, verwelkomen wij jullie graag op het centrum terug voor het nieuwe schooljaar.

We volgen de situatie nauw op samen met overheid. Zodra de situatie verandert, brengen we jullie onmiddellijk op de hoogte via de website en Facebook.

__________________________________________________________________________________________________

Update 11-8-20

Voor schooljaar 2020-2021 plannen wij een gedeelte van de lessen in afstandsonderwijs rekening houdend met de richtlijnen van het departement onderwijs.

__________________________________________________________________________________________________

Update 26-5-20-

Cvo volt wil het schooljaar goed afsluiten, daarom willen we de cursisten die momenteel bezig zijn met een opleiding graag het volgende meegeven:

· Alle cursisten die hun opleiding volgen in afstandsonderwijs, zullen dat blijven doen tot het einde van het schooljaar, tenzij ze tegenbericht krijgen van hun opleidingscoördinator.

· De evaluaties zullen doorgaan, maar in afstandsonderwijs. We hebben het examenreglement hiervoor licht aangepast zodat de evaluaties ook van op afstand correct kunnen verlopen.

· Het secretariaat is gesloten maar is telefonisch (016 31 99 20) en via e-mail (secretariaat@cvovolt.be) bereikbaar.

· Het OLC blijft gesloten.

· Cursisten die geslaagd zijn voor de opleiding of het jaar en dus hun diploma krijgen dit jaar, zullen dat ontvangen via een aangetekende brief bij hen thuis. Certificaten die je dringend nodig hebt voor werk e.d. krijg je op aanvraag via mail toegestuurd.

Zorg dat je adresgegevens bij ons in orde zijn! Ben je pas verhuisd? Laat het secretariaat dat zeker weten via secretariaat@cvovolt.be.

· Alle inschrijvingen zullen online kunnen gebeuren vanaf 8 juni.

__________________________________________________________________________________________________

Update 12-5-20

 • Afstandsonderwijs blijft de norm.
 • In een eerste fase, vanaf 18 mei, kunnen cursisten met bijkomende ondersteuningsnoden individueel en op afspraak terecht in de centra. Deze cursisten worden zelf door de cursistenbegeleiding gecontacteerd. Vanaf die dag kunnen ook de geschorste stages terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.
 • Vanaf 1 juni gaat de tweede fase in. Lessen in het centrum kunnen dan opnieuw worden opgestart voor een beperkt aantal opleidingen. Cursisten die kunnen afstuderen in bepaalde beroepsopleidingen en cursisten van de basismodules Nederlands tweede taal komen hiervoor in aanmerking.
 • Voor alle opleidingen in het volwassenenonderwijs die niet worden gevat in het huidige exitplan is er geen heropstart van de lessen in het centrum in het huidige schooljaar.
 • Je krijgt persoonlijk extra informatie via Chamilo indien er voor jouw opleiding iets wijzigt.

__________________________________________________________________________________________________

Update 24-4-20

e-learning blijft voorlopig de norm | Fysieke lessen in volwassenenonderwijs herstarten niet op 18 mei

Zoals je op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad hoorde, is er nog niets beslist over de herstart van de fysieke lessen of het contactonderwijs in het volwassenenonderwijs. Ook voor de geschorste stages is er op dit moment nog geen nieuwe beslissing. Bepaalde lessen in het leerplichtonderwijs kunnen wel herstarten vanaf maandag 18 mei.

Wanneer de huidige maatregelen voor het volwassenenonderwijs opgeheven worden en onder welke precieze voorwaarden de lessen dan weer in het centrum kunnen doorgaan, is nog niet bekend. Voor het volwassenenonderwijs blijven dus de huidige coronamaatregelen gelden, zowel voor fysieke lessen als stages. Eén week na de heropstart in het leerplichtonderwijs evalueert het onderwijsveld samen met de GEES (Groep van Experts belast met Exitstrategie) de praktisch-organisatorische werking en de impact op de evolutie van de epidemie. Op grond van deze evaluatie kan worden overgegaan tot de opening van bijkomende instellingen of leerjaren.

In het voorstel van het Vlaamse onderwijsveld is opgenomen dat voor het volwassenenonderwijs, inclusief de basiseducatie (en het hoger en deeltijds kunstonderwijs), zo snel als mogelijk in overleg met de GEES ook beslissingen zullen genomen worden.

__________________________________________________________________________________________________

Update 15-4-20

Maatregelen verlengd tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft woensdag 15 april, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Waar mogelijk worden ook gedurende deze periode afstandslessen georganiseerd.

Vragen?

Als je vragen hebt over je lessen, stuur die dan door naar je docent. Heb je vragen over de school of over je inschrijving, stuur die dan door naar corona@cvovolt.be.

__________________________________________________________________________________________________

Update 13-3-20

Alle lessen worden vanaf zaterdag 14/03 tot en met zaterdag 4/04 opgeschort, maar waar mogelijk worden de lessen in afstandsonderwijs georganiseerd. Informatie over de lessen zal je krijgen via je leerkracht. Je komt dus niet meer naar het centrum.

Alle cursisten zijn voor de periode van 14/03 tot en met 4/04 gewettigd afwezig. Je moet geen doktersbriefje voorzien. Ben je afwezig geweest voor 14/03, dan golden de normale regels over afwezigheid nog.

Vragen?

Als je vragen hebt over je lessen, stuur die dan door naar je docent. Zij hebben voor elke opleiding afspraken opgesteld en richtlijnen gekregen. Zij zullen je verder helpen. Heb je vragen over de school of over je inschrijving, stuur die dan door naar corona@cvovolt.be.

Meer informatie?

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 


Update 11-3-20

Corona-virus: Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor ons centrum?  

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn:

– vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen

– verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Deze richtlijnen dienen vooral ter bescherming van personen met een zwakker immuunsysteem. Cursisten (of inwonende gezinsleden) die zich bevinden in deze situatie, raden we aan om contact op te nemen met de huisarts voor verder advies.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij cursisten en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom is onderwijsinstellingen sluiten nu niet zinvol?

Onderwijsinstellingen in Vlaanderen preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig. Onderwijsinstellingen sluiten heeft in deze fase geen impact op het vertragen van het virus. Het kan wel efficiënt zijn als de epidemie zou pieken. In dat geval zal de overheid die beslissing nemen en daarover communiceren.

Meer informatie? 

· Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .

· Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.


Update 9-3-20

Na het weekend zijn er geen bijkomende besmettingen met Corona in CVO Volt vastgesteld.
Uiteraard houden we de situatie nauwlettend in het oog. We zullen jullie tijdig informeren als de toestand verandert.
directie CVO Volt

05/03/20

In CVO Volt werd op campus Heverlee een besmetting met corona bij een cursist vastgesteld.

Welke maatregelen worden er genomen?

De besmette cursist is niet langer aanwezig in het centrum en krijgt de nodige verzorging.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met een contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men andere maatregelen. De mede-cursisten en de betrokken leerkrachten worden verwittigd.

Verder blijven de richtlijnen van het Departement Onderwijs en van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor scholen van kracht:

 • Cursisten of personeel zonder ziektesymptomen (koorts, hoesten, een grieperig gevoel) kunnen gewoon naar de instelling komen en deelnemen aan alle activiteiten. Krijgen zij symptomen, dan contacteren zij de huisarts.
 • Cursisten of personeel die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn. Vertonen ze  symptomen, dan komen ze niet naar de instelling.  Ze contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling. Info over ‘hoogrisicogebieden’ vind je op de website van Sciensan.
  Vertonen ze geen symptomen, komen ze gewoon naar school.
 • Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen. Zij gaan dan na welke maatregelen er moeten worden genomen in de instelling.

We begrijpen de bezorgdheid, maar de huidige situatie op school vormt geen groter risico dan hiervoor. Enkel voor risicopersonen is deze ziekte gevaarlijk o.a. personen > 65 jaar en personen met ernstige onderliggende aandoeningen. Voor andere personen is de ziekte niet gevaarlijk. Cursisten of personeel die niet ziek zijn en niet in quarantaine moeten, zijn dan ook ongewettigd afwezig.

 We vragen iedereen om rustig te blijven. Op dit moment is er geen reden tot verregaande maatregelen. De situatie wordt permanent gemonitord en geëvalueerd.

 Om het risico op besmetting in te perken, is het belangrijk de preventiemaatregelen te blijven toepassen:

coronavirus-richlijnen

Meer info op www.info-coronavirus.be