CVO VOLT en CVO De Oranjerie slaan de handen in elkaar

logo_volt2020_uitgewerkt_V2

De twee bekende centra voor volwassenenonderwijs uit Leuven en Diest zijn vanaf 1 september 2020 1 groot centrum. Samen zullen zij in het oosten van Vlaams-Brabant een brede waaier aan opleidingen aanbieden onder de naam cvo volt. Huidige en toekomstige cursisten kunnen dan op een dertigtal lesplaatsen genieten van honderden kort- of langlopende opleidingen.

Op de arbeidsmarkt van vandaag kiezen Vlamingen er steeds meer voor om zich om- of bij te scholen. Mensen willen zich professionaliseren of willen juist een carrièreswitch maken, maar hebben daar niet altijd het juiste diploma voor. CVO VOLT uit Heverlee en CVO De Oranjerie uit Diest bieden mensen uit de regio al jaren de kans om die beroepskeuze te maken die ze echt willen.

“Het CVO VOLT heeft de voorbije jaren meerdere centra voor volwassenenonderwijs in de regio overgenomen. De recente fusie met het CVO De Oranjerie is het sluitstuk van een reeks van fusies in de regio”, aldus Gunther Degroote, directeur – voorzitter van het directiecomité, die beklemtoont dat deze fusie talrijke bijkomende opportuniteiten biedt:Beide centra hebben al decennialang een grote bekendheid en traditie in de regio. De fusie bundelt de opgebouwde know-how van beide centra. We willen zo in onze regio maximale kansen creëren voor iedereen. Levenslang leren is een dagelijkse realiteit geworden, om bij te leren in de vrije tijd, om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of om je voor te bereiden op hogere studies. CVO VOLT blijft zich inzetten om zijn slogan ‘Meer keuze, meer kansen’ waar te maken.”

Dankzij de fusie kunnen beide centra hun aanbod vanaf volgend jaar nog uitbreiden. Mensen die op zoek zijn naar een diploma secundair onderwijs of een nieuwe uitdaging willen, zullen zich vanaf 1 september in de talrijke lesplaatsen kunnen inschrijven voor  een brede waaier aan opleidingen. CVO VOLT is niet alleen gekend voor korte opleidingen, zoals vreemde talen, maar ook voor het diplomagericht onderwijs met o.a. opleidingen voor de zorgsector, ICT, Design, Fotografie, Handel, ASO, Techniek en voor Nederlands als tweede taal, terwijl CVO De Oranjerie daarnaast ook een uitgebreider beroeps-technisch aanbod zoals kapper, schoonheidsspecialist of bromfietsmechanicien, Gids en Reisleider toevoegt aan het geheel.

Levenslang leren is de topprioriteit van cvo volt, daarom zet het centrum extra in op flexibel leren en afstandsonderwijs. Zo zorgt cvo volt ook in coronatijden voor een gegarandeerd afgewerkt traject. Het centrum staat klaar om alle uitdagingen die de toekomst brengt het hoofd te bieden.

“Het volwassenenonderwijs staat voor grote uitdagingen, zeker met de huidige coronacrisis die velen onder ons treft. Wij willen iedereen ondersteunen om sterker uit deze crisis te komen. ”, aldus Gunther Degroote.