Folder CVO VOLT 2015-16

NT2 / Dutch niveau 5 (2.3) (100% e-learning)

Officiële module benamingen: NT2 - threshold 3 mondeling persoonlijk, NT2 - threshold 3 schriftelijk persoonlijk

Start lessen : 22/04/2021
Einde lessen : 24/06/2021
Frequentie : maximaal 2 /week
Inschrijven vanaf : 23/02/2021
Inschrijvingsgeld : maximaal €72
Lestijden : 120
Lesmomenten
maandag :09:00u - 12:20u (Heverlee IL5)
& donderdag :09:00u - 12:20u (Heverlee IL5)
Opgelet: Code ROOD: 100% e-learning | MAANDAG+DONDERDAG VM videoconferencing | pc of laptop sterk aanbevolen
Extra kosten (door cvo volt verkocht)
 • mondeling - Werkingskosten en kopiegelden - €4.00
 • schriftelijk - Werkingskosten en kopiegelden - €4.00

 • Cursusmateriaal (niet door cvo volt verkocht)
  (o.a. beschikbaar bij Standaard Boekhandel)
 • NT2: Taalrecht 2.3 mondeling (Uitg. Van In - ISBN: 978-90-306-7424-5)

 • Voorkennis vereist

  NT2 / Dutch niveau 4 (2.2) - Threshold 2

  Module omschrijving

  In niveau 3, 4, 5 en 6 (B1/Threshold) groei je geleidelijk naar vlot en zelfstandig taalgebruik over jezelf en over je vertrouwde omgeving. Dit is niveau 5 en het draait helemaal om: Wat vind jij belangrijk in je leven? Welke gewoontes en tradities uit jouw land zijn belangrijk voor jou? Wat doe je in je vrije tijd? Wie is jouw held of heldin? Kan je samenwonen met je ouders, schoonouders of complete vreemden? Wat gebeurt er allemaal in jouw straat, jouw regio? Hoe vat je een artikel hierover samen?
  Je leert lezen, schrijven, spreken en luisteren met authentiek en recent materiaal van websites, YouTube, kranten en magazines.

  •  CURSUS 50% = vaste les op school + vrije les online leerplatform via LAPTOP/PC thuis
  Je combineert les in de klas met digitale oefeningen. Met behulp van instructievideo’s, apps en speciale software oefen je grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven. In de klas ligt de focus op spreken.
  •  CURSUS 100% = vaste les op Skype/Zoom/Teams + vrije les online leerplatform via LAPTOP/PC thuis
  Je combineert de online les met digitale oefeningen. Met behulp van instructievideo’s, apps en speciale software oefen je grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven. In de online les ligt de focus op spreken. De online les is op een vast moment. Dit moment wordt afgesproken bij de start van de cursus.

  Is een e-learning cursus iets voor jou? Lees het hier

  Doelpubliek

  Voor anderstaligen die de basiscompetenties van niveau4/ B1 Threshold 2 bereikt hebben.

  Inhoud

  Aan het eind van de cursus kan je:

  • een tekst lezen/beluisteren en de mening van de schrijver vergelijken met jouw mening
  • schrijven over wat je al gedaan/gezien hebt, en over wat je nog wilt doen/zien
  • de hoofdgedachte van elke paragraaf in de tekst noteren
  • een tekst/verhaal samenvatten aan de hand van vragen
  • belangrijke informatie uit een (telefoon) gesprek vragen en noteren
  • deelnemen aan een interview en de informatie doorgeven, ...
  • interculturele tips beoordelen en geven
  • zeggen dat je iemand (niet) kent/iets (niet) weet en over je vermoedens spreken
  • schrijven over iemand voor wie je bewondering hebt
  • verschillende soorten van samenwonen analyseren en bespreken, ...
  • ‘zou’ gebruiken als wens, advies, beleefde vraag en hypothese
  • passieve vormen herkennen en maken, …

  Toelatingsvoorwaarden

  Je kan een recent certificaat niveau 4/B1 Threshold 2 (max. 1 jaar) voorleggen.
  Je scoort via een niveautest in niveau 5/B1 Threshold 3.
  Meer info over de niveautesten

  Extra informatie over deze module

  Voor de inschrijving breng je dit mee:
  • identiteitskaart en/of een bewijs van wettig verblijf in België
  • geld of bankkaart
  • eventueel een attest van OCMW, VDAB, inburgeringcontract, inburgeringsattest, ... : We bekijken samen hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen.
  • eventueel een certificaat
  • eventueel het gele doorverwijsformulier van het Agentschap Integratie en Inburgering
  openingsuren secretariaat

  Mogelijke vervolgmodules

  Toekan NT2 schakeltraject als voorbereiding naar tweedekansonderwijs meer info
  Vragen? Mail naar toekan@cvovolt.be

  NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op spreken en luisteren
  NT2 / Dutch niveau 5+6 (2.3-2.4) cursus met focus op schrijven en lezen
  NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) - Threshold 4
  NT2 / Dutch niveau 6 (2.4) met e-learning
  NT2 / Dutch conversatiegroep richtgraad 2
  Studiegroep uitspraak
  NT2 /Dutch Voorbereiding theoretisch rijbewijs