Engels B4

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

De eindtermen AAV Moderne Vreemde Talen (B1-B4)stellen je in staat je eigen wensen uit te drukken in functioneel, alledaags Engels en tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Je keuze voor M-modules of B-modules baseer je op je eigen plannen om verder te studeren of niet, je interesses en capaciteiten, je algemene kennis en de tijd / inspanning die je wil spenderen aan je opleidingstraject.
M- modules zijn de basismodules, B- modules zijn verbredingsmodules.
Wil je graag verder studeren, een brede algemene kennis verwerven en ben je geďnteresseerd in talen, dan kies je best de B-modules.
Als je zo snel mogelijk aan de slag wil op de arbeidsmarkt en meer ruimte wil om je op de specifieke vakken te concentreren, dan kies je best voor de M-modules.
Het einddoel is gericht op het verwerven van taalvaardigheid d.w.z. je vlot te leren communiceren.

Doelpubliek

Deze modules maken deel uit van het pakket Moderne Vreemde Talen 1 van de opleiding Algemene Aanvullende Vorming. Deze opleiding vormt de noodzakelijke aanvulling bij een beroepsgerichte opleiding die in aanmerking komt om een diploma secundair onderwijs te halen.

Inhoud

Zie opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs studiegebied Algemene vorming – Aanvullende algemene vorming – Moderne vreemde talen
Tijdens deze modules werken we rond bepaalde thema’s aan de vijf basiscompetenties.
Na het behalen van deze module kan je:
Luisteren:
• relevante informatie selecteren in verschillende situaties
• de gedachtegang volgen in verschillende luistersituaties
• spontaan je mening geven
• specifieke Engelstalige cultuuruitingen herkennen
De onderwerpen zijn vertrouwd en minder vertrouwd maar steeds relevant voor je eigen leefwereld en dagelijks leven.
Lezen:
• de gedachtegang volgen van verschillende soorten teksten
• spontaan je mening geven
• de tekststructuur en tekstsamenhang herkennen in verschillende soorten teksten
• informatie op overzichtelijke wijze ordenen
De onderwerpen zijn vertrouwd en minder vertrouwd maar steeds relevant voor je eigen leefwereld en dagelijks leven.

Mondelinge interactie:
• deelnemen aan een gesprek. Je kan het gesprek beginnen, aan de gang houden en afsluiten.
• vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of vertrouwde en ook algemene onderwerpen betreffen.
Spreken:
• spontaan je mening geven over concrete, vertrouwde en ook meer algemene onderwerpen.
• een situatie, gebeurtenis of ervaring beschrijven
Schrijven:
• een bericht schrijven, bijvoorbeeld een uitnodiging schrijven en beantwoorden
• de alledaagse omgangsvormen en beleefdheidsconventies voor sociale contacten gebruiken
• formulieren en open vragenlijsten invullen
• rekening houden met de belangrijkste conventies van de geschreven taal
• een situatie, gebeurtenis of ervaring beschrijven
• informele en formele digitale correspondentie voeren
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren maak je gebruik van ondersteunende woordenschat grammatica, uitspraak en context.

Toelatingsvoorwaarden

Slagen voor de niveautest Engels.
Geslaagd zijn voor de modules B1 – B2

Cursus materiaal

New Takeaway Next Part Two (leerwerkboek) en aanvullende kopies.
Kostprijs boek: ong. € 21 (vermindering met inschrijvingsbewijs

Extra informatie over deze module

Kostprijs: geen inschrijvingsgeld.