Folder CVO VOLT 2015-16

Administratief recht (50% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €120
Lestijden : 80
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

Doelgroep
De doelgroep voor deze cursus bestaat ten eerste uit personen die de opleiding Openbare Besturen volgen. Dit zijn enerzijds personen die werken in de openbare sector en willen doorgroeien in hun functie en anderzijds personen die een korte klantgerichte administratieve opleiding of bijscholing wensen. Ten tweede zijn ook personen die kennis willen maken met de verschillende bronnen van het recht welkom.

Doelstelling
 • heeft een inzicht in de eigenheden van het administratief recht;
 • kent de bronnen en de fundamentele begrippen van het administratief recht;
 • weet waar hij informatie kan vinden, hoe hij een wetboek moet raadplegen en rechtspraak moet opzoeken en bespreken;
 • heeft een inzicht in de vormen van beheer van openbare diensten;
 • kent meer in het bijzonder de samenstelling en de werking van de provincie, de gemeente en het OCMW;
 • weet hoe het statuut van het personeel in overheidsdienst geregeld is;
 • kent de belangrijkste administratieve contracten, in het bijzonder de overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten;
 • kent het regime van de goederen: het openbaar en privaat domein, de onteigening, de openbare wegen;
 • kent de administratieve en jurisdictionele bescherming van de burger.

Vereiste voorkennis
Voor administratief Recht is voorkennis Grondwettelijk Recht vereist.

Inhoud van de module
 • Inleidende beschouwingen
 • Openbare dienst
 • Gemeente
 • OCMW
 • Provincie
 • Organisatie van de politiediensten
 • Overheidsgoederen
 • Administratieve contracten
 • Preventieve rechtsbescherming tegen het optreden van het bestuur
 • Repressieve rechtsbescherming tegen het optreden van het bestuur
 • Raad van State