Folder CVO VOLT 2015-16

Portfolio (29% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €120
Lestijden : 80
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Voorkennis vereist

Specialisatie: Actie
Specialisatie: Materie
Specialisatie: Mens
Specialisatie: Ruimte

Module omschrijving

Op welke manier wil jij jezelf presenteren aan toekomstige klanten, opdrachtgevers, partners? Naast het samenstellen van je portfolio, werk je aan je afstudeerproject.
In deze module worden groepsmomenten en individuele begeleiding gecombineerd. Als cursist kies je bij de start van de module zelf je persoonlijke leerkracht-begeleider. In een aantal individuele contactmomenten bespreken jullie in onderling overleg de inhoud en presentatie van je eindwerk en portfolio.
Het plannen en organiseren, samen met je mede-cursisten, van jullie eigen tentoonstelling en het werken tegen een deadline zorgen voor een stevige uitdaging.
Deze module vormt het sluitstuk van onze diplomagerichte opleiding tot Fotograaf. De kers op de taartÖ

Doelpubliek

Deze cursus richt zich naar iedereen die actief met fotografie bezig is en intensief wil werken aan het opmaken van een persoonlijke portfolio en tentoonstelling. De opleiding vraagt een meer dan uitgesproken engagement en organisatie ook naast de cursusmomenten.

Inhoud

De volgende inhouden komen in Portfolio module aan bod:
•†samenstellen en feedback op portfolio
•†uitwerken van eindwerkreeks
•†onderzoeken van presentatievormen
•†organisatie van de tentoonstelling Fotograaf m/v
•†individuele feedbackmomenten

Extra informatie over deze module

Het eindwerk houdt presenteren van een aantal beelden en een portoflio in. De prijs van dit alles kan variŽren naargelang het labo en de gekozen presentatievormen.
De cursist kan indien hij dat wenst gebruik maken van het studioreservatiesysteem.