Folder CVO VOLT 2015-16

Gastoestellen

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €90
Lestijden : 60
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

De opleiding Loodgieter hoort thuis in het studiegebied KOELING en WARMTE van het secundair volwassenenonderwijs en is modulair opgebouwd.
De opleiding Loodgieter omvat in totaal 260 lestijden en wordt bekrachtigd met het certificaat LOODGIETER. In het opleidingsprofiel werd per module een selectie gemaakt van activiteiten en te integreren ondersteunende kennis uit de erkende beroepskwalificatie.
Deze opleiding richt zich vooral op de praktijk waarbij de theorie wordt geïntegreerd.
De opleiding Loodgieter is een éénjarige opleiding, die bestaat uit 4 modules: Basis Installaties, Gastoestellen, Aansluiting sanitaire toestellen, Water- en afvoerleidingen.
In de opleiding Loodgieter leer je basisvaardigheden van het buigen, verbinden en plaatsen van buizen, het plaatsen en aansluiten van sanitaire en gastoestellen. Het plaatsen en onderhouden van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen komen ook aan bod.

We richten ook een aparte opleiding Loodgieter tijdens de dag in voor cursisten die tweedekansonderwijs volgen.
De certificaten Loodgieter en Monteur centrale verwarming leiden in combinatie met het certificaat AAV (Aanvullende algemene vorming) tot het diploma secundair onderwijs.

Doelpubliek

Deze opleiding is bestemd voor personen die loodgieter willen worden. Ze kunnen hun kennis en vaardigheid op sanitair vlak willen uitbreiden om praktisch en theoretisch een huishoudelijke installatie tot een goed einde te brengen. Na een opleiding van 1 schooljaar kan je het certificaat van loodgieter behalen.

Inhoud

Basisbegrippen: de gassoorten en het toepassingsgebied, eigenschappen en aanleg van gasleidingen
Gastoestellen met verschillend verbrandingsproces, schouwnormen
Inleiding tot de gas-wetgeving

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt geen voorkennis nodig om te starten met de opleiding Loodgieter. We hebben het rooster zo opgesteld dat er een logische opbouw is tijdens de opleiding.

Extra informatie over deze module

Persoonlijke beschermingsmiddelen brengt de cursist zelf mee: werkschoenen met ijzeren tip, werkkledij en een stofmasker P2.

Mogelijke vervolgmodules

We starten altijd met de module Basis Installaties, voordat we beginnen met de andere modules.

Aansluiting sanitaire toestellen
Water en afvoerleidingen