Folder CVO VOLT 2015-16

Luchtkanalen en ventilatie

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €60
Lestijden : 40
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

De opleiding Monteur Centrale Verwarming hoort thuis in het studiegebied Koeling en Warmte van het secundair volwassenenonderwijs en is modulair opgebouwd.
De opleiding Monteur Centrale Verwarming omvat in totaal 360 lestijden en wordt bekrachtigd met het certificaat MONTEUR CENTRALE VERWARMING. In het opleidingsprofiel werd per module een selectie gemaakt van activiteiten en te integreren ondersteunende kennis uit de erkende beroepskwalificatie.
Deze opleiding richt zich vooral op de praktijk waarbij de theorie wordt geÔntegreerd.
De opleiding Monteur Centrale Verwarming bestaat uit 7 modules. De meeste cursisten volgen eerst de opleiding Loodgieter. Basis installaties en Gastoestellen zijn gemeenschappelijke modules van de opleidingen Monteur centrale verwarming en Loodgieter.

In de opleiding Monteur Centrale Verwarming leer je een installatie monteren, aanleggen en plaatsen. Het werk van een monteur van centrale verwarmingsinstallaties omvat een aantal voorbereidende taken zoals het transport en het stockeren van materieel, het doorboren van muren en vloeren, enz. Het lezen van plannen en het organiseren van het werk zijn ook onderdelen van zijn taak. Het bewerken en leggen van de leidingen vormen de hoofdmoot van het monteurswerk. Hierna kan overgegaan worden tot het monteren en aansluiten van de verschillende toestellen (ketel, brandstoftank, verwarmingslichamen, leidingtoebehoren, ventilatiesysteem.

We richten ook een aparte opleiding Monteur Centrale Verwarming tijdens de dag in voor cursisten die tweedekansonderwijs volgen. De certificaten Loodgieter en Monteur centrale verwarming leiden in combinatie met het certificaat AAV (Aanvullende algemene vorming) tot het diploma secundair onderwijs.

Doelpubliek

Deze opleiding is bestemd voor personen die monteur centrale verwarming willen worden.

Inhoud

Luchtkanalen en luchtroosters van ventilatiesystemen monteren en plaatsen.
Ventilatie-units plaatsen en aansluiten.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt geen voorkennis nodig om te starten met de opleiding Monteur Centrale Verwarming. We hebben het rooster zo opgesteld dat er een logische opbouw is tijdens de opleiding. De meeste cursisten volgen daarom eerst de opleiding Loodgieter.

Extra informatie over deze module

Persoonlijke beschermingsmiddelen brengt de cursist zelf mee: werkschoenen met ijzeren tip en werkkledij.

Mogelijke vervolgmodules

Centrale verwarmingsketels