Folder CVO VOLT 2015-16

FinanciŽle algebra (93% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €90
Lestijden : 60
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

Voorkennis: geen

In deze module worden elementaire wiskundige bewerkingen herhaald. Intrestberekeningen (enkelvoudig en samengesteld), discontoberekeningen, aflossingstabellen voor leningen en spaarplannen staan onder meer op het programma.

De toepassingen leer je verwerken met een rekenblad (Excel).

E-learning: Deze module wordt volledig aangeboden in afstandsonderwijs. Dit betekent dat je niet naar de les komt, maar dat je thuis alle competenties verwerft aan de hand van de leerpaden die wij ontwikkelden op onze elektronische leeromgeving. Je leerproces wordt natuurlijk op een professionele manier ondersteund door een ervaren lesgever. Je wordt zeker niet aan je lot overgelaten. Toch is deze manier van leren eerder weggelegd voor cursisten die in hogere mate zelfstandig kunnen studeren en die over voldoende zelfdiscipline beschikken. Aan het einde van deze module leg je in ons centrum een examen af.