Folder CVO VOLT 2015-16

Vennootschapsrecht (93% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €90
Lestijden : 60
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

Voorkennis: geen

Voor een goede boekhouder is een gezonde dosis vennootschapsrechtskennis onontbeerlijk. Om zijn cliŽnten te kunnen adviseren, moet hij immers een inzicht hebben op de regels, die de organisatie en de dagelijkse werking van de vennootschappen bepalen.

Fundamentele vragen die aan bod komen zijn onder meer:

  • Hoe moet een vennootschap worden opgericht?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een nv of bvba?
  • Welke rechten heeft een aandeelhouder?
  • Welke vennootschappen moeten een jaarrekening opmaken en neerleggen?
  • Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste vennootschapsvormen en hun kenmerken, waarna vooral aandacht wordt besteed aan de nv en de bvba. Verschillende aspecten worden hierbij besproken: de oprichting van de vennootschap, het bestuur, de algemene vergadering, het kapitaal en de aandelen, de beŽindiging van de vennootschap en de fusies en splitsingen.

    De leerstof wordt gegeven aan de hand van een syllabus, diaís en een wetboek, en zij wordt elke les toegepast in oefeningen en praktijkgevallen.

    E-learning: Deze module wordt volledig aangeboden in afstandsonderwijs. Dit betekent dat je niet naar de les komt, maar dat je thuis alle competenties verwerft aan de hand van de leerpaden die wij ontwikkelden op onze elektronische leeromgeving. Je leerproces wordt natuurlijk op een professionele manier ondersteund door een ervaren lesgever. Je wordt zeker niet aan je lot overgelaten. Toch is deze manier van leren eerder weggelegd voor cursisten die in hogere mate zelfstandig kunnen studeren en die over voldoende zelfdiscipline beschikken. Aan het einde van deze module leg je in ons centrum een examen af.