Folder CVO VOLT 2015-16

AAV Wet M L_Module

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

In deze module leer je de leerstof van de module AAV Wetenschappen M verwerken.
Het is de bedoeling dat je efficiŽnt leert omgaan met soms grote hoeveelheden informatie, maar vooral dat je deze informatie kan toepassen op de wereld rondom jou. Dit vraagt veel taaltechnische vaardigheden: je voert een wetenschappelijk experiment uit in de klas en vertelt over de resultaten, je reageert op een filmfragment of een krantenartikel over de evolutietheorie, je zoekt online antwoorden op wetenschappelijke vragen over onze ruimte en je formuleert een conclusie, Ö.

Doelpubliek

Deze module is bedoeld voor iedereen die het moeilijk heeft met het begrijpen en kunnen toepassen van de leerstof in de algemene vakken.
Deze vaardigheden worden in deze module toegepast op de module AAV Wetenschappen M.

Inhoud

We vertrekken vanuit de specifieke themaís van de module AAV Wetenschappen M: de wetenschappelijke methode, erfelijkheid, het lichaam, Ö Je leert om te beginnen de betekenis van wetenschappelijke vaktaal uit een context afleiden, opzoeken, begrijpen en gebruiken. Je gebruikt daarbij digitale en niet-digitale hulpbronnen.
Je leert relevantie informatie aanduiden in een studietekst, selecteren wat belangrijk is en dit nadien schematisch weergeven. Dat is niet vanzelfsprekend. Daarom zullen we dit trainen met behulp van mindmaps, spreekkaders en schrijfkaders. Op die manier zal je strategieŽn aanleren om de leerstof te begrijpen en onderzoeksopdrachten planmatig op te lossen.
We hebben er dus voor gekozen om niet enkel nieuwe woorden aan te leren, maar om je zo veel mogelijk te ondersteunen bij praktische lees,- luister-, spreek- en vooral schrijfopdrachten.
Deze opdrachten gebeuren grotendeels in de klas. Regelmatig geven we ook individueel oefeningen mee om een thema uit de volgende les voor te bereiden. We hopen dat je ervan geniet om de wondere wereld van de wetenschappen en de Nederlandse taal te ontdekken!

Cursus materiaal

Je krijgt kopies van het les-en oefenmateriaal in de les.