Folder CVO VOLT 2015-16

Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod (90% e-learning)

Start lessen :
Einde lessen :
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €60
Lestijden : 40
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving

In de module Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod leer je de verschillende classificatiesystemen en metadateringstandaarden in een bibliotheek kennen. Daarnaast leer je kleine herstellingen uitvoeren en hoe je moet omgaan met erfgoed. Ten slotte verwerk je een leerstof over de grootste bezorgdheden bij digitaliseren.

Doelpubliek

Je zoekt een job in de culturele sector (archief, museum, bibliotheek, erfgoeddienst, Ö) of je werkt al in de sector en wenst je verder bij te scholen.

Inhoud

Leerinhouden van de module zijn:
•†Classificatiesystemen
•†Metadatering
•†Digitalisering
•†Schadefactoren
•†Herstellen van collectieonderdelen
•†Wieden en afvoeren
•†Depot- en leeszaalinrchting

Extra informatie over deze module

Je volgt in het kader van deze module een stage van 20 uur in een bibliotheek of documentatiecentrum. Het is mogelijk om deze stage uit te breiden door de module Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers te volgen.

Mogelijke vervolgmodules

Bibliotheekadministratie
Informatieverstrekking
Introductie in de bibliotheek- en informatiesector
Ondersteuning van activiteiten en pr
Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers