Folder CVO VOLT 2015-16

Handels-en economisch recht

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €120
Lestijden : 80
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving


Inhoud cursus:
Het Handelsrecht regelt het statuut van de handelaren en de handelsdaden. Je leert het begrip handelsfonds en de werking van waardepapieren kennen. Je wordt met de belangrijkste regels i.v.m. de vestiging en de uitbating van een handelszaak vertrouwd gemaakt. Ook de handelsovereenkomsten en de overeenkomsten met handelstussenpersonen worden behandeld.

Het Economisch recht regelt het overheidsingrijpen in het economisch leven. Daarbij komen onderwerpen als het consumentenkrediet, het mededingingsrecht en de wet op de handelspraktijken aan bod.