Folder CVO VOLT 2015-16

Spaans 4

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €180
Lestijden : 120
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Voorkennis vereist

Spaans 3

Module omschrijving

In deze cursus komen de 4 vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) ruim aan bod en dit in functie van de te behalen leerplandoelstellingen.

We bieden je een doelgerichte woordenschat aan die je zal toelaten correct en efficiënt te communiceren. De grammatica is functioneel en toegespitst op het gebruik van tijden en wijzen, de indirecte rede, de lijdende vorm, de betrekkelijke voornaamwoorden… Het (telefoon)gesprek en het mailverkeer nemen eveneens een centrale plaats in. Je krijgt informatie over de actualiteit en de socio-culturele achtergrond van Spanje en Latijns-Amerika. De mondelinge taalvaardigheid blijft een wezenlijk onderdeel van de cursus, evenals de luistervaardigheid. We besteden ook aandacht aan het begrijpend lezen van teksten.

Inhoud

- hablar de experiencias de aprendizaje
- hablar de viajes
- hablar de estilo de vida
- las perífrasis verbales
- el empleo del subjuntivo
- el estilo indirecto
-valorar un libro, una pelicula,,,,
- la voz pasiva
- recapitulación de varios puntos de la gramática
- hablar de temas actuales

Mogelijke vervolgmodules

Spaans 5