Folder CVO VOLT 2015-16

Ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Inschrijvingsgeld : €60
Lestijden : 40
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Module omschrijving


Inhoud cursus:
De Vlaamse ruimte heeft de laatste jaren een gedaanteverwisseling ondergaan. Door de stijging van de welvaart en de toegenomen mobiliteit is er een groeiende vraag naar ruimte. De prijzen van bouwgronden en huizen zijn spectaculair gestegen. De overheid tracht daarom het beleid inzake ruimtelijke ordening te sturen aan de hand van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze problematiek komt in dit vak uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt ook besproken in welke gevallen je een bouwvergunning moet
aanvragen en wat Vlarem 1 en 2 en het natuurbehoudsdecreet inhouden.