Folder CVO VOLT 2015-16

Engels M3

Start lessen :
Einde lessen :
Frequentie : maximaal 1 /week
Inschrijven vanaf :
Lesmomenten
Lesmomenten later te bepalen

Voorkennis vereist

Engels M2

Module omschrijving

De eindtermen AAV Moderne Vreemde Talen (M1-M4) stellen je in staat je eigen wensen uit te drukken in functioneel, alledaags Engels en tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Het einddoel is gericht op het verwerven van taalvaardigheid d.w.z. je vlot te leren communiceren.

Doelpubliek

Deze module maakt deel uit van het pakket Moderne Vreemde Talen van de opleiding Algemene Aanvullende Vorming. Deze opleiding vormt de noodzakelijke aanvulling bij een beroepsgerichte opleiding die in aanmerking komt om een diploma secundair onderwijs te halen.

Inhoud

Tijdens deze module werken we rond bepaalde thema’s aan de vijf basiscompetenties.
Na het behalen van deze module kan je:
Luisteren:
• zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld eenvoudige informatie over mezelf en je familie, gezondheid, , woonomgeving, reizen, ,,,,,)
• de belangrijkste punten uit korte, duidelijke eenvoudige berichten, teksten en aankondigingen halen
Lezen:
• eenvoudige teksten lezen
• specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu’s en dienstregelingen en artikels
• korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen
Mondelinge interactie:
• communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen.
• korte sociale (informele en formele )gesprekken voeren
Spreken:
• een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen je familie en andere mensen, je leefomstandigheden en je opleiding te beschrijven
Schrijven:
• korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven
• eenvoudige persoonlijke brief /mail schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te verwittigen, info te vragen en iemand te bedanken

Om bovenvermelde taken uit te voeren maak je gebruik van ondersteunende woordenschat grammatica, uitspraak en context.
Tijdens de lessen worden deze competenties, attitudes niet alleen ingeoefend maar ook geëvalueerd en indien nodig geremedieerd op regelmatige tijdstippen. Daarbij maken we gebruik van verschillende werk- en evaluatievormen. Je krijgt op regelmatige basis informatie van de leerkracht over je vorderingen.

Toelatingsvoorwaarden

AAV MVT M2 behaald hebben of geslaagd zijn voor de niveautest Engels.

Cursus materiaal

We gebruiken het vervolg van de methode High Five 2 At the Office met cd’s en dvd’s en aanvullende oefeningen per unit.

Mogelijke vervolgmodules

AAV MVT Engels M4 is de eind-module Engels in het M-traject.

Engels M4