Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Art. 110. Het inschrijvingsgeld dat de cursist verschuldigd is, wordt berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1,50 euro. Het inschrijvingsgeld voor het gecombineerd onderwijs wordt berekend, alsof het volledig in contactonderwijs is verstrekt.

De attesten voor bekomen van vrijstelling van inschrijvingsgeld geef je bij je inschrijving af op het secretariaat.

LET OP: Zonder geldig attest, betaal je bij inschrijving het volledige inschrijvingsgeld. Een (gedeeltelijke) terugbetaling is (alleen) mogelijk wanneer je tijdig een geldig attest van vrijstelling van inschrijvingsgeld afgeeft op het secretariaat. Een terugbetaling gebeurt per overschrijving binnen een termijn van 1 maand behalve voor opleidingscheques (zie info website ‘opleidingscheques werknemers’).

Vademecum vrijstelling inschrijvingsgeld
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vademecum-vrijstelling-inschrijvingsgeld