Waarom tko volt?

Als volwassene een opleiding volgen is niet altijd evident. We bieden je dan ook een warme leeromgeving en ondersteunen je optimaal tijdens de opleiding.

De opleidingscoördinator:


 • plant samen met de cursist het volledige leertraject.
 • zorgt voor een lessenrooster op maat.
 • stuurt het lessenrooster bij.
 • volgt mee leervorderingen op.

De cursistenbegeleider:


 • staat altijd klaar voor een gesprek.
 • zoekt samen met jou naar een oplossing bij eventuele leerproblemen.
 • wijst de weg naar de juiste begeleiding en/of vervolgtraject.

De vakleerkracht:


 • is een vakspecialist met aandacht voor de ontwikkelingen binnen zijn/haar vakgebied.
 • volgt in de klas de leervorderingen op.
 • geeft feedback en tips om resultaten te verbeteren.
 • behandelt je als een volwassene.

Taal- en leerondersteuning


Het OLC

Het OLC biedt je een rustige plek om te studeren op school en geeft je de kans zelfstandig aan opdrachten te werken. Het is ook de plek waar de cursistenbegeleider voor een gesprek beschikbaar is.

Taal- en leerlabo’s

Tijdens het leerlabo kan je met alle studiegerelateerde vragen bij je cursistenbegeleider terecht.
Tijdens een taallabo bieden vakspecialisten je extra taalondersteuning Nederlands bij tekstvakken en bij modules die voorbereiden op werkplekleren.

Buddy- en vrijwilligerswerking

Sinds een aantal jaren kunnen we rekenen op studenten uit de lerarenopleiding en vrijwilligers die cursisten individueel of in kleine groepen begeleiden.
Tijdens de taalcafés die we maandelijks organiseren, krijgen cursisten de kans met native speakers in gesprek te gaan om zo hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen.

Trajecten op maat


 • Op basis van je noden, interesses en je doel voorzien we voor jou een traject op maat. Jij voert dus mee de regie over je leerproces.
 • Je kan in grote mate zelf kiezen welke modules je in welk semester wil volgen. Zo krijg je een flexibel leertraject dat zorgt voor een goede balans tussen werk, gezin en studie. 
 • Je kan modules in contact- en/of gecombineerd onderwijs volgen. 
 • Afhankelijk van je interesse en je doel kies je binnen het studiegebied aanvullende algemene vorming voor een minimum- of verbredingstraject. Met het minimumpakket bereid je je voor op een job, in de brede modules wordt dieper ingegaan op de leerstof en ben je beter voorbereid op hogere studies. 
 • Vrijstellingen kan je verkrijgen op basis van een proef of elders verworven kennis en/of competenties (EVC/EVK).

Eigentijdse visie op onderwijs


 • Verbinden en versterken zijn de twee kernwoorden in onze aanpak als opleidingen en team. We kiezen daarom voor diplomatrajecten waarin de (aanvullende) algemene vorming en de specifieke (beroeps)opleiding op elkaar zijn afgestemd.  
 • Om je voor te bereiden op een toekomst die niet altijd te voorzien is, zetten we in op 21st century skills zoals digitalisering, probleemoplossend en kritisch denken maar ook op communicatie én vaardigheden die sociale relaties doen werken. 
 • Onze elektronische leeromgeving biedt je extra ondersteuning en informatie en is dé tool om taken en opdrachten in afstandsonderwijs te voltooien. 
 • Afhankelijk van de module wordt er gekozen voor gespreide evaluatie en/of voor een eindproef. Alle evaluatiemodaliteiten worden je bij het begin van de module meegedeeld.