Internationalisering

Hoe leren cursisten in andere Europese landen?
Wat hebben we gemeen en waar verschillen we?

In het programma Erasmus+ werken scholen samen aan een gemeenschappelijk project. Hiervoor gaan ze bij elkaar kijken naar goede praktijkvoorbeelden. Soms gaan ook onze cursisten naar het buitenland om ervaringen uit te wisselen. CVO Volt is meer dan tien jaar partner in internationale consortia, een unieke gelegenheid om ons intensief in een bepaald thema te verdiepen. Internationaal koken, trajectbegeleiding van anderstaligen, een vrijwilligerswerk op poten zetten of verhalen inzetten als didactische tools: in onze internationale samenwerkingen kwam het allemaal aan bod.

logo StoryComp Europese Dag van de Talen | 2020

Samen met de tko-taalbeleidsmedewerkers nemen we deel aan de†leesbevorderingswedstrijd†‘Lees je Taal-rijk‘†van de Europese dag van de Talen (https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/nl-NL/Default.aspx). We willen graag iedereen in ons centrum prikkelen om te lezen. Cursisten ťn personeel! Daarom kan je een ‘bubbelboek’ nomineren.†Door leestips te delen komen we opnieuw dichter bij† elkaar.
Wil je meer weten over hoe dit project groeide en over onze toekomstdromen? Bekijk de tijdslijn op†deze padlet†en nomineer†hier†ook jouw bubbelboek!

logo StoryComp StoryComp | 2020

In november 2020 startte CVO Volt, samen met partners uit zes andere landen, het project StoryComp. Net als in het succesvolle project Sheherazade draait het in StoryComp om verhalen vertellen in de klas. Verhalen zijn een traditionele manier van leren: of het gaat om legendes rond het kampvuur, verhaaltjes over booswichten voor het slapen gaan of exemplarische biografieŽn: mensen hebben altijd ideeŽn, ervaringen, emoties overgebracht via verhalen. In dit project richten we ons op de leerkrachten uit het volwassenenonderwijs en op hun doelpubliek. Hoe kan je in de klas aan de slag gaan met verhalen? Welke verhalen zijn het best om aan jouw publiek te vertellen? Wat kan je er eigenlijk mee, met een verhaal, in een didactische omgeving? En welk effect hebben verhalen op onze cursisten? Maakt een verhaal hen weerbaarder? Op deze vragen, en de 1001 andere die tijdens het project zullen opduiken, proberen we een antwoord te geven in de vorm van een online cursus voor leerkrachten, een internationale community en hands-on workshops waarin leerkrachten leren hoe ze verhalen effectief inzetten in het klasgebeuren. Hou onze website in de gaten om meer te weten te komen over deze internationale samenwerking.

Het StoryComp project is gefinancierd door Erasmus + onder projectnummer2020-1-DE02-KA204-007574. VHS Leipzig (Duitsland) coŲrdineert het project, en de partners zijn Die Wiener Volkshochschulen (Oostenrijk), PLATO (Nederland), CVO VOLT (BelgiŽ), Fabula Storytelling (Zweden), Pistes Solidaires (Frankrijk), LU Jesenice (SloveniŽ) and Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH (Duitsland).

Meer info: Verhalen als sleutel voor ons doelpubliek? | EPALE (europa.eu)

logo Volunteers in language learning | 2017-2019

Hoe kunnen vrijwilligers het leerproces verbeteren en optimaal gebruikmaken van docenten en onderwijsorganisaties? En welke steun voor vrijwilligers is in de hele EU al het meest efficiŽnt?
Het onderzoeksproject Erasmus Volunteers in Language Learning for Refugees onderzoekt deze vragen en deelt zijn bevindingen met docenten en vrijwilligers in de sector door middel van gratis trainingen en toolkits vol praktische informatie en praktijkvoorbeelden en een Good Practice Directory van organisaties die volgens ons reeds efficiŽnt werken met vrijwilligers.
Het project is een samenwerking tussen organisaties in Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk, die allemaal praktische ervaring hebben met het leveren van taallessen voor migranten en vluchtelingen.

Meer info op https://volunteersinlanguagelearning.eu/nl/

sheherazade logo Sheherazade - 1001 Stories for Adult Learning | 2014

We stapten als partner in Sheherazade, een Europees project dat de didactische mogelijkheden van verhalen vertellen onderzoekt. Kunnen verhalen mensen uit een sociaal isolement halen? Kan je verhalen vertellen gebruiken als methode in de klas? Je maakt het allemaal mee tijdens de lessen NT2 en Vreemde talen.

Enthousiast en benieuwd, zo reageerden de cursisten NT2 op de verhalen van leerkracht en verhalenvertelster Joke Van Himbeeck. Zoals je in het filmpje kan zien zijn cursisten Ťn leerkrachten al fervente fans. Klik hier

logo On the Right Track | 2012

In september 2012 sloten we het Grundtvigproject project On the Right Track af, waar trajectbegeleiding bij anderstaligen centraal stond. Talenkennis is de sleutel om je goed te voelen in onze maatschappij. “On the right track” bracht taalleerkrachten en coaches van scholen en organisaties in Europa bij elkaar. In het leerpartnerschap ontmoetten scholen uit BelgiŽ, Denemarken, Polen, Zweden, Spanje en Turkije elkaar. De resultaten van dit project stelden we voor op 8 juni 2012 tijdens een internationaal colloquium in het Vlaams Parlement.

Samen met onze partners boden we er interactieve workshops aan rond trajectbegeleiding bij anderstaligen. Deze studiedag was een samenwerking met Sleutels voor Educatie, dat de consortia voor volwassenenonderwijs en de Huizen van het Nederlands groepeert.

logo Inter≤ | 2008-2010

In het Grundtvigleerpartnerschap Inter≤ wisselden cursisten uit vier landen recepten uit in de taal die ze leerden. Na afloop van het project bundelden we een selectie van de recepten en de cursisten reclamefotografie maakten er prachtige beelden bij. Het resultaat kan je bewonderen in het meertalige kookboek Cooking Square. Daarnaast werkten de cursisten Engels een toneelstuk uit dat ze opvoerden voor een internationaal publiek in TŁbingen.

Voor het ROBinterview ... Klik hier