Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Wil je werken en leren combineren? De Vlaamse overheid geeft je een duwtje in de rug met de Vlaamse opleidingsincentives.  Het Vlaams OpleidingsVerlof is daar één van. Dit Vlaams Opleidingsverlof komt in de plaats van het ‘betaald educatief verlof’. Als je vóór 1 september 2019 gestart bent met een opleiding met betaald educatief verlof, kan je deze wel nog afwerken met betaald educatief verlof (uiterlijk tot 31 december 2021). Binnen BEV blijven we je regelmatige aanwezigheid formeel registreren aan de hand van de databank.

Wie heeft recht op VOV?  

Ben je een werknemer uit de private sector in een vestigingseenheid van een bedrijf gelegen in het Vlaams Gewest, en werk je minstens halftijds? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden het recht om een erkende opleiding te volgen in ons centrum en daarvoor op je werk afwezig te zijn, met behoud van loon. Jouw werkgever kan een forfaitaire vergoeding ontvangen voor de uren die opgenomen werden binnen het VOV. Er is een maximum ingesteld van 125u.

Opgelet! Als je werkt in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf, dan blijft het Betaald Educatief Verlof voor jou van kracht!  

Welke opleidingen geven recht op VOV?  

Om recht te kunnen geven op Vlaams Opleidingsverlof moet de opleiding minstens 32 lestijden omvatten. Het betreft lestijden. Dit hoeven geen contacturen te zijn. Raadpleeg de databank Vlaamse opleidingsincentives om te weten welke specifieke opleidingen in aanmerkingen voor VOV.   

 • In het geval de opleiding leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs, dan komt deze steeds in aanmerking voor VOV.  
 • Er kan ook VOV opgenomen worden voor loopbaangerichte opleidingen. Dit zijn opleidingen die voortvloeien uit een traject van loopbaanbegeleiding dat je samen met de VDAB hebt doorlopen en die opgenomen zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Wat heb je nodig om een opleiding te volgen met VOV?  

Het initiatief ligt bij jou als cursist.  Voor meer info kan je ook steeds terecht op de volgende website: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov. Als je een opleiding wilt volgen met Vlaams Opleidingsverlof vraag je aan ons centrum een bewijs van inschrijving.
Er wordt van je verwacht dat je de lessen nauwgezet volgt en dat je (verplicht) deelneemt aan de evaluatiemomenten. Kan je niet deelnemen aan de eindbeoordeling, dan is er geen recht op VOV en kan jouw werkgever geen terugbetaling krijgen.
Als je niet aanwezig kan zijn in de les, niet kan deelnemen aan de eindbeoordeling of je wilt stoppen met de opleiding, dan moet je dit melden aan je werkgever en aan je opleidingsverstrekker.   

Hoe vraag je VOV aan? VOV in 10 stappen!  

De werkwijze voor het aanvragen en het verkrijgen van Vlaams OpleidingsVerlof vind je op deze website: https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-vlaams-opleidingsverlof-opnemen/v laams-opleidingsverlof-aanvragen-wie-doet-wat. Hieronder geven we de verschillende stappen weer.

Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen 4 partijen:  

 • de werknemer  
 • de opleidingsverstrekker  
 • de werkgever  
 • de Vlaamse overheid  

Wie doet wat?  

 1. Jij, de werknemer, controleert of je voldoet aan de voorwaarden & kijkt na in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives of de opleiding die je wil volgen, recht geeft op VOV.  
 2. Je  meldt aan de opleidingsverstrekker (het cvo) dat je gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof.  
 3. De opleidingsverstrekker bezorgt jou het ‘attest van inschrijving’ waar alle nodige informatie opstaat. Het gaat gewoon om het reguliere inschrijvingsbewijs dat je op het secretariaat ontvangt of, in geval van een online inschrijving, in de klas tijdens de eerste lessen. Hieronder een voorbeeld: 

 4. De werknemer vraagt VOV aan bij de werkgever door hem het ‘attest van inschrijving’ te bezorgen.  
 5. De werknemer en werkgever berekenen het aantal uren VOV en plannen samen het VOV in. Ze houden rekening met de collectieve planning. Met de simulator kan je nagaan hoeveel uren VOV je maximaal kan opnemen in een schooljaar of voor één bepaalde opleiding.
 6. De werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.  
 7. De werknemer volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht daaraan deel te nemen. De registratie dat je hebt geparticipeerd aan de evaluatie(s) van de module sturen wij digitaal door naar de bevoegde instanties.
 8. De werkgever registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).  
 9. De opleidingsverstrekker laadt de gegevens van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorziene alternatief.  
 10. Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier: het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.  

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof vind je hier: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov.  
Meer info over het Brussels Betaald Educatief Verlof vind je hier: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/betaald-educatief-verlof