Aanvullende algemene vorming (AAV) | TKO

Duur: minimaal 1 jaar (2 semesters)
Campus: Campus De Oranjerie Aarschot | Schoolstraat 1, 3200 Aarschot
Campus De Oranjerie Diest | Boudewijnvest 3, 3290 Diest
Campus Heverlee | Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee
Campus Tienen (start september) | Alexianenweg 2, 3300 Tienen
Meer info: PowerPoint presentatie
Coördinator: Aarschot en Diest - Caroline Suys | caroline.suys@cvovolt.be
Heverlee - Liesbet Noé | info.aav@cvovolt.be
Tienen - Cathy Genoe | cathy.genoe@cvovolt.be
Cursistenbegeleiding: Aarschot en Diest - Kathleen Vanbets | trajectbegeleiding.tko@cvovolt.be
Heverlee - Katrien Versteele | katrien.versteele@cvovolt.be
Tienen - Lies Steeno | lies.steeno@cvovolt.be
Inschrijven: online of op het secretariaat (openingsuren)

Is de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) iets voor mij?

Wat is AAV?

AAV staat voor Aanvullende Algemene Vorming. Deze opleiding is een aanvulling op een beroepsspecifieke opleiding.

In deze opleiding zitten zoals de naam het zegt algemene vakken zoals Nederlands, Wiskunde, Engels of Frans, ICT, Wetenschappen en vakken met een maatschappelijke en/of culturele focus (MaCuSa).

Wat is het verschil met ASO?

ASO staat voor Algemeen Secundair Onderwijs. Je kiest voor een opleiding ASO als je van plan bent om verder te studeren en je je daar zo goed mogelijk wil op voorbereiden.
Een ASO-opleiding biedt een ‘algemene’ of ‘brede’ vorming met vakken zoals Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en wetenschappen.

Ik wil zo snel mogelijk gaan werken. Moet ik dan AAV volgen?

Als je enkel een beroepsspecifieke opleiding volgt en je slaagt voor alle modules in deze opleiding, dan behaal je een certificaat. Hiermee kan je in veel gevallen meteen gaan werken.
Sommige werkgevers werven enkel werknemers met een diploma secundair onderwijs aan. Om je diploma secundair te behalen, volg je naast een beroepsspecifieke opleiding ook de opleiding AAV.

Ik wil verder studeren. Moet ik dan AAV volgen?

Heb je je zinnen gezet op hogere studies? Dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel volg je een beroepsspecifieke opleiding in combinatie met de opleiding AAV, ofwel volg je een opleiding ASO. Met je diploma secundair onderwijs kan je dan verder studeren.

In de opleiding AAV kan je kiezen tussen een minimumpakket (M) of een breed pakket (B). In de brede modules wordt er dieper op de leerstof ingegaan. Op die manier ben je beter voorbereid op verdere studies in het hoger onderwijs.

Een andere optie is om te kiezen voor een opleiding ASO. TKO Volt organiseert de ASO-opleiding Wetenschappen-Wiskunde en Humane Wetenschappen. In deze opleidingen krijg je een brede basisvorming die er specifiek op gericht is om je voor te bereiden op hogere studies.

Kan ik enkel AAV volgen?

Dat kan zeker. Het is mogelijk om alle modules in minimaal één schooljaar af te werken. De opleidingscoördinator stelt samen met jou je opleidingstraject op.

Wat ga ik leren?

Talen Wiskunde | Wetenschappen ICT-kennis Maatschappij
Nederlands basis (40/80 LT)
Nederlands 1 (80 LT)
Nederlands 2 (80 LT)
Engels/Frans 1 (40 LT)

Engels/Frans 2 (40 LT)

Engels/Frans 3 (40 LT)

Engels/Frans 4 (40 LT)
Wiskunde basis (40 LT)
Wiskunde 1 (80 LT)
Wiskunde 2 (40 LT)
Wetenschappen (40 LT)
ICT 1 (20 LT)
ICT 2 (20 LT)
ICT 3 (20 LT)
Maatschappij, cultuur en samenwerken (40 LT)
Maatschappij (40 LT)
Cultuur (40 LT)
Organisatie en samenwerken (40 LT)
       
Certificaat AAV (780 lestijden)
Beroepsspecifiek certificaat + Certificaat AAV = diploma

Hoe lang duurt deze opleiding & wanneer is het les?

Het is mogelijk om deze opleiding in 1 schooljaar af te ronden, maar de meeste cursisten combineren AAV met een andere TKO-opleiding, de duur van je opleiding hangt dus af van je opleidingskeuze. De modules AAV worden overdag georganiseerd.

Op de campussen Heverlee en Tienen organiseren we de modules AAV op 2,5 dagen. Deze dagen variëren afhankelijk van de beroepsspecifieke opleiding waarmee je ze kan combineren. Je volgt de lessen in contactonderwijs, dus op de campus.

Op de campus De Oranjerie Diest kan je kiezen voor:

  • een 100% Flex-dagtraject op dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en extra ondersteuning op vrijdag met enkele modules afstandsleren in de vorm van community-teaching
  • een dagtraject in Diest met 50% afstandsonderwijs op maandag en dinsdag
  • een e-learningtraject met ongeveer twee contactmomenten per maand op zaterdag


Op de campus De Oranjerie Aarschot bieden wij een avondtraject aan in Aarschot met ongeveer 70% afstandsonderwijs op maandagavond en donderdagavond.