Inschrijven

Kan ik meteen starten?

We werken met een semestersysteem. Dat wil zeggen dat je ofwel begin september ofwel begin februari kan starten met je opleiding.

Eerst schrijf je je in voor de opleiding die je wil volgen. Je betaalt 30 euro als voorschot op de definitieve factuur en kan daarna meedoen aan de startweek in september of februari.

Tijdens de inloopperiode kom je elke dag naar school en krijg je de kans om vrijstellingsproeven af te leggen voor Nederlands, wiskunde, Engels/Frans en ICT. We informeren je ook grondig over de werking van de school.  

 • Tijdens het startgesprek peilen we naar je interesses, je doel en je studievaardigheden.  
 • Je leert wat het betekent om modulair onderwijs te volgen. 
 • We tonen je hoe je ons elektronische leerplatform kan gebruiken.  
 • Je maakt kennis met je opleidingscoördinator, de cursistenbegeleider, je toekomstige klasgenoten en leerkrachten. 
 • Je komt te weten op welke ondersteuning je kan rekenen. 

We organiseren een inloopperiode voorafgaand aan de start van het semester. Concreet betekent dit dat je eind augustus/ begin september of eind januari/ begin februari vrij moet zijn om hieraan te kunnen deelnemen.

Heb je meegedaan aan de startweek? Samen met je trajectbegeleider of opleidingscoördinator beslis je voor welke modules je dat semester wil inschrijven. Je inschrijving is pas definitief als je voor alle modules betaald hebt op het secretariaat.

Waar & wanneer kan ik mij inschrijven?

Je kan je online inschrijven voor een richting of je kan op het secretariaat terecht:

 • Campus Aarschot - Schoolstraat 1, 3200 Aarschot (openingsuren)
 • Campus Diest - Boudewijnvest 3, 3290 Diest (openingsuren)
 • Campus Heverlee – Interleuvenlaan 3-5 – 3001 Leuven (openingsuren)
 • Campus Tienen – Alexianenweg 2 (ingang via Gilainstraat 1) – 3300 Tienen (openingsuren)
 • Vergeet zeker je identiteitskaart niet.  
 • Je kan niet enkel vrijstellingen krijgen op basis van vrijstellingsproeven, maar ook op basis van een geldig studiebewijs (rapporten, certificaten, een diploma, attesten …). Breng dit studiebewijs dus mee op de eerste dag van de startweek en geef het aan je opleidingscoördinator. 
 • Kom je in aanmerking voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld? Bezorg dan je attest aan je opleidingscoördinator tijdens de startweek om de betaling op het secretariaat vlot en correct te laten verlopen. 


Kan ik vrijstellingen krijgen?

Je kan vrijstellingen krijgen voor bepaalde modules in de opleiding op basis van:

 • vrijstellingsproeven die je aflegt tijdens de startweek
 • een geldig studiebewijs
 • een behaald diploma, getuigschrift of certificaat
 • deelattesten van de Examencommissie Vlaamse Gemeenschap
 • een attest van een vormings- of opleidingsinstelling (met de inhoudsopgave van de opleidingsinhoud en opleidingsduur)
 • schoolrapporten van het vierde, vijfde of zesde jaar secundair onderwijs

Breng dit studiebewijs mee op het infomoment of op de eerste dag van de startweek en geef het aan je opleidingscoördinator.

AAV

Je krijgt de kans om vrijstellingsproeven af te leggen:

 • zodat je in het juiste niveau kan starten
 • zodat je vrijstellingen kan behalen
 • zodat we je voorkennis kunnen valideren

Tip: breng een hoofdtelefoon of oortjes mee om de digitale proeven te kunnen afleggen.

Er zijn drie modules voor ICT AAV:

 • ICT M1/B1
 • ICT M2/B2
 • ICT M3

Omdat de 3 ICT-modules geen pijlmodules zijn, bouwen ze niet op elkaar voort. Het gaat hier dan ook om 3 verschillende proeven. Je behaalt minimum 60% om een vrijstelling voor een ICT-module te behalen.

In de eerste twee digitale proeven wordt je algemene computerkennis aan de hand van meerkeuzevragen getest. Je toont ook aan dat je malware kan gebruiken en herkennen en dat je ICT kan gebruiken om te communiceren (sociale media, mail, forum …). Ten slotte bewijs je dat je gegevens kan opslaan, opzoeken en beoordelen.

De derde proef spitst zich vooral toe op Microsoft applicaties zoals Word, Excel en PowerPoint. Je moet voldoende ervaring hebben met de 3 pakketten om deze digitale test succesvol af te leggen.

Je werkt max. 1u per test.

Er zijn drie modules Nederlands AAV:

 • Nederlands basis
 • Nederlands M1/B1
 • Nederlands M2/B2

De proef voor Nederlands basis en Nederlands 1 bestaat uit een digitale kennis- en luisterproef. Je scores bepalen welke schrijftaak en/of leesopdracht je maakt:

 • Je schrijft een e-mail en stelt een verslag van een gebeurtenis op.
 • Je maakt een schema en een samenvatting op basis van een leestekst.

Je kan de toelating krijgen om ook de vrijstellingsproef voor Nederlands 2 af te leggen. De proef bestaat uit een digitale kennis-, lees- en luisteropdracht. Je schrijft tenslotte ook nog een betoog.

In het kennisgedeelte komen spelling, enkelvoudige en samengestelde zinnen, woordenschat en de vervoeging van werkwoorden aan bod.

Je werkt maximaal 4u.

Er zijn 4 modules Engels/Frans AAV

 • Engels/Frans M1/B1
 • Engels/Frans M2/B2
 • Engels/Frans M3/B3
 • Engels/Frans M4/B4

Je krijgt per niveau 30 minuten om een tekst te lezen en een luisteropdracht te maken. Je score moet hoog genoeg zijn om verder te mogen gaan naar een volgend niveau.

De schrijfproef maak je op papier of indien nodig op de PC. Je volgt nauwgezet de instructies over de inhoud en de lengte van de tekst(en). Je schrijft een mail, je stelt je voor, je geeft feedback …

Een mondelinge proef leg je enkel af als je slaagt voor het digitale gedeelte van niveau 4. Op die manier kan je een volledige vrijstelling behalen. Je gaat met de leerkracht in gesprek over algemene onderwerpen zoals vrije tijd, studies, dromen, werkervaringen enz.

Engels:

daily routines and activities, the verb tenses, modal verbs (must, may, should …),asking questions, quantifiers (much, many, a lot …), adjectives and adverbs, articles and nouns …

Frans:

la vie quotidienne, la conjugaison des verbes, les temps du passé, présent et futur, la négation, les questions, l’accord de l’adjectif, les adjectifs possessifs, les pronoms , la comparaison …

Er zijn drie modules wiskunde AAV:

 • Wiskunde basis
 • Wiskunde M1/B1
 • Wiskunde M2/B2

Voor wiskunde basis leg je een digitale rekenproef af. Je mag slechts voor een beperkt deel een rekenmachine gebruiken. Volgende items komen aan bod: rekenen met gehele getallen, breuken, procenten, evenredigheden, schaalberekening en het aflezen van grafieken.

Indien je 50% of meer scoort, word je vrijgesteld van wiskunde basis en kan je beginnen aan de vrijstellingsproeven van wiskunde M1/B1 en wiskunde M2/B2.

Voor wiskunde M1/B1 leg je een digitale proef af. Je mag gedurende heel de proef een grafische rekenmachine gebruiken.

In de proef wiskunde M1 komen volgende items aan bod:

 • meetkunde o.a. het herkennen van figuren, stand van 2 rechten, de omtrek van vlakke figuren, de oppervlakte van vlakke figuren, de stelling van Pythagoras
 • analyse o.a. benamingen zoals assenstelsel, grafiek en soorten functies zoals constante, eerstegraads-, omgekeerd evenredige en tweedegraadsfuncties

In de proef wiskunde B1 komen volgende items aan bod:

 • meetkunde o.a. het herkennen van figuren, de stand van 2 rechten, de omtrek van vlakke figuren, de oppervlakte van vlakke figuren, de inhoud van ruimtefiguren, stellingen in rechthoekige driehoeken, de stelling van Thales, de differentiequotiënt
 • analyse o.a. soorten functies; constante, eerstegraads-, omgekeerd evenredige, tweedegraads-, exponentiële en goniometrische functies

De proef voor wiskunde M2/B2 is een proef statistiek. Je mag gedurende de hele proef een grafische rekenmachine gebruiken.

Wiskunde M2/B2 focust op:

 • terminologie zoals variabele, populatie, kwantitatief, kwalitatief, …
 • het opstellen van frequentietabellen
 • het berekenen van centrummaten en variatiebreedte
 • de Gauss-curve en normale verdeling (enkel voor B2)

ASO

Je krijgt de kans om vrijstellingsproeven af te leggen:

 • zodat je in het juiste niveau kan starten
 • zodat je vrijstellingen kan behalen
 • zodat we je voorkennis kunnen valideren

Tip: breng een hoofdtelefoon of oortjes mee om de digitale proeven te kunnen afleggen.

Er zijn drie modules Nederlands AAV:

 • Nederlands 1
 • Nederlands 2
 • Nederlands 3

De proef voor Nederlands 1 bestaat uit een digitale kennis- en luisterproef. Je scores bepalen welke schrijftaak en/of leesopdracht je maakt:

 • Je schrijft een e-mail en stelt een verslag van een gebeurtenis op. In dit geval start je voor het vak Nederlands in AAV en niet in ASO.
 • Je maakt een schema en een samenvatting op basis van een leestekst.

In het kennisgedeelte komen spelling, enkelvoudige en samengestelde zinnen, woordenschat en de vervoeging van werkwoorden aan bod.

Je werkt maximaal 4u.

Voor ASO-Nederlands bepalen je scores op de vrijstellingsproef of je vrijstelling kan krijgen voor de module Nederlands 1. Andere vrijstellingen (voor Nederlands 2 en 3) kan je enkel krijgen door het voorleggen van rapportcijfers.

Er zijn 3 modules Engels ASO, maar wij richten enkel volgende modules in:

 • Engels 2
 • Engels 3

De vrijstellingsproef bestaat uit 2 delen: vaardigheden (luisteren, lezen en schrijven) en ondersteunende kennis (grammatica en woordenschat).

Tijdens het schriftelijk gedeelte komen de volgende kenniselementen zeker aan bod: daily routines and activities, the verb tenses, active and passive mode, modal verbs (must, may, should …), asking questions, quantifiers (much, many, a lot …), adjectives and adverbs, articles and nouns, building sentences (simple and complex), linking words …

Je werkt maximaal 3 uur.

Een mondelinge proef leg je enkel af als je op het schriftelijke gedeelte minstens 70% behaalt. Je gaat met de leerkracht in gesprek over een schriftelijk voorbereide opdracht. Scoor je daarop voldoende? Dan kan je een volledige vrijstelling voor het vak ASO-Engels behalen.

Scoor je onvoldoende om in de module Engels 2 te kunnen starten? Dan kan je je Engels bijvoorbeeld eerst bijwerken in het studiegebied Aanvullende Algemene Vorming.

Er zijn 4 modules Frans ASO

 • Frans opfris
 • Frans 1
 • Frans 2
 • Frans 3

Eerst is er een digitale kennisproef. Je woordenschat- en grammaticakennis worden aan de hand van lees- en luisteroefeningen getest. De test bestaat uit 5 niveaus en wordt moeilijker naarmate ze vordert. Behaal je op het einde van een niveau 60%? Dan wordt je toegelaten tot het volgende niveau.

Tijdens het digitale gedeelte komen de volgende kenniselementen zeker aan bod: La vie quotidienne, la conjugaison des verbes, les temps du passé, présent et futur, la négation, les questions, l’accord de l’adjectif, les adjectifs possessifs, les pronoms, la comparaison …

Op basis van je score op de digitale test krijg je een schrijfproef. Je volgt nauwgezet de instructies over de inhoud en de lengte van de tekst(en). Je schrijft een mail, je stelt je voor, je geeft feedback … Daarna ga je met de leerkracht in gesprek over algemene onderwerpen zoals vrije tijd, studies, dromen, werkervaringen, enz.

Al deze elementen samen geven de leerkrachten een goed beeld van je niveau en laten toe om te bepalen voor welke module(s) je een vrijstelling krijgt.

Voor wiskunde ASO zijn er twee opfrismodules, vier basismodules en vijf uitbreidingsmodules.

Opfris

Basis

Uitbreiding (enkel WeWi)

Opfris 1

Wiskunde 1

Analyse 1

Opfris 2

Wiskunde 2

Analyse 2

 

Wiskunde 3

Statistiek-kansrekenen

 

Wiskunde 4

Algebra-meetkunde en

 

 

Onderzoekscompetenties

Om een ASO-diploma te behalen, moet je slagen voor alle basismodules wiskunde. Als je een richting met hoofdcomponent wiskunde volgt zoals Wetenschappen-Wiskunde, moet je daarna ook nog slagen voor de uitbreidingsmodules.

Een niveautest bepaalt of je ook de opfrismodules van wiskunde moet volgen of eventueel nog een andere voorbereiding nodig hebt. Deze niveautest bestaat uit 1 of 2 delen.

Het eerste deel is een schriftelijke test over getallenleer en meetkunde. De test duurt maximaal 2 uur en je mag geen rekentoestel gebruiken. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Rekenen met gehele, rationale en reële getallen
 • Bewerkingen met machten en wortels
 • Veeltermen en merkwaardige producten
 • Oplossen van vergelijkingen van de eerste graad
 • De stelling van Pythagoras

Het resultaat op deze test bepaalt of er nog een tweede test volgt:

 • Is je score onvoldoende? Je doet de digitale niveautest wiskunde AAV.
 • Is je score voldoende? Je volgt het volledige traject wiskunde vanaf opfris 1.
 • Is je score uitstekend? Je kan dan een tweede vrijstellingsproef wiskunde doen op een latere moment.

Voor het tweede deel van de niveautest wiskunde ASO mag je wel een rekentoestel gebruiken. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Stelsel van twee vergelijkingen van de eerste graad algebraïsch oplossen
 • Vergelijking van de tweede graad oplossen mbv de discriminant
 • Twee-of drieterm ontbinden in factoren
 • Functies van de eerste en tweede graad:
  • Grafisch onderzoek
  • Functievoorschrift bepalen en interpreteren
  • Ongelijkheden van de tweede graad oplossen
  • Vraagstukken

Misschien is het een tijdje geleden dat je op de schoolbanken zat? Of misschien wil je de leerstof wat opfrissen? Op deze manier kan je je voorbereiden:

Online

Schriftelijk

Alle leerstof uit de hand- of werkboeken Nederlands van een derde graad ASO.

Online

Schriftelijk

Alle leerstof uit de hand- of werkboeken Engels van een derde graad ASO.

Het is zeker nuttig om je handboeken van de eerste en tweede graad ASO uit de kast te halen.
Op deze site kan je ook terecht: https://wiskunde-interactief.be/.Wat zijn de kosten?

Voor de opleidingen in het studiegebied algemene vorming betaal je geen inschrijvingsgeld. 

Voor de modules van de beroepsspecifieke opleidingen betaal je 1,50 euro per lesuur. Een module bedraagt 20, 40, 60 of 80 lesuren. Het totale bedrag dat je per semester betaalt, is afhankelijk van het aantal modules waarvoor je inschrijft.
Bij inschrijving betaal je 30 euro. Enkele weken later betaal je de eindafrekening of het resterende inschrijvingsgeld. Er is een plafond van 300 euro per semester. De tarieven die je betaalt, hangen af van je statuut.
Het tweedekansonderwijs = de snelste weg naar je diploma! Heb je het diploma behaald? Dan betaalt de Vlaamse overheid het inschrijvingsgeld terug.
Je kan bij de Vlaamse overheid een premie aanvragen. Je krijgt hiervoor op de proclamatie de nodige documenten. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je meer informatie.

Naast het inschrijvingsgeld betaal je per module ook kopiegeld voor de werkbladen of syllabus die je van de leerkracht krijgt. Indien er een handboek of werkboek gebruikt wordt, moet je dit ook nog zelf aankopen. Voor deze bijkomende kosten kan je helaas geen vermindering krijgen.

Voor de meeste modules gebruik je ofwel een handboek of de syllabus van de leerkracht. Soms moet je ook ander materiaal aankopen. Meer informatie vind je op de webpagina van de afzonderlijke opleidingen. 
De handboeken kan je aankopen bij de Standaard Boekhandel, Rector De Somerplein 5, 3000 Leuven. Op vertoon van je inschrijvingsformulier of studentenkaart krijg je 5 of 10% korting.

Woon je niet in Leuven? Dan kan je telefonisch contact opnemen met de Standaard Boekhandel op 016 23 98 21 en de boeken in een filiaal bij jou in de buurt laten leveren.

De prijs van de syllabus, andere kosten zoals kopiegeld, geld voor uitstappen en themadagen betaal je samen met het inschrijvingsgeld voor de module(s) op het secretariaat. 

Je kan volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen als je tot één van de onderstaande categorieën behoort. Bij je inschrijving moet je hiervan een attest indienen. Dit attest mag op het moment van de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. | website onderwijs Vlaanderen

 • asielzoekers die materiële hulp ontvangen (OCMW)
 • personen die een inkomen of leefloon verwerven via het OCMW, of personen ten laste van deze persoon
 • gedetineerden
 • VDAB-contractanten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering in het kader van een VDAB-erkend traject naar werk | website VDAB
 • niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zonder wachtuitkering

Je kan gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen als je tot één van de onderstaande categorieën behoort. Je betaalt in dat geval slechts 25% van het inschrijvingsgeld. Bij je inschrijving moet je hiervan een attest indienen. Dit attest mag op het moment van de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

 • personen met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering maar zonder VDAB-contract
 • personen die minstens 66% arbeidsongeschikt zijn
 • personen die recht hebben op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • personen die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
 • personen ten laste van personen uit één van deze categorieën.  Breng in dit geval naast een attest ook een verklaring op eer mee.
 • personen die gedurende twee opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebben van ten minste 120 lestijden in een centrum voor Basiseducatie en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in het TKO

Om de betaling op het secretariaat vlot en correct te laten verlopen, bezorg je je vrijstellingsattest aan je opleidingscoördinator tijdens de startweek.