Residentieel elektrotechnisch installateur | TKO VOLT

hout Campus Tienen: Alexianenweg 2 (ingang via Gilainstraat 1) | 3300 Tienen

OpleidingscoŲrdinator: Nathalie Peeters - info.technischeopleidingen@cvovolt.be
Officieel structuurschema†(PDF):†Structuurschema Residentieel Elektrotechnisch Installateur

Is deze opleiding iets voor mij?

  • Ben je†technisch†aangelegd en is veel†praktijk†jouw ding?
  • Wil je graag zelf de lamp laten branden?
  • Is†Elektricien je droomjob?
  • Verdien je graag een centje bij als klusjesman?
  • Of wil je liever als hobbyist de elektriciteitsleidingen thuis onder handen nemen?

Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Behaal ik een certificaat of een diploma?

Als je slaagt voor alle modules binnen de opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur, dan krijg je een†certificaat.
Bekijk hier het Structuurschema Residentieel Elektrotechnisch Installateur.

Hoe lang duurt deze opleiding?

Je kan je†certificaat Residentieel Elektrotechnisch Installateur reeds behalen na†3 schooljaren.

Wat na deze opleiding?

Met je certificaat kan je heel wat richtingen uit. Je kan starten in de bouwsector, bij een elektricien, je als zelfstandige vestigen, Ö.
Of je kan thuis nuttig aan de slag! De elektriciteit in je huis aanpassen aan het nieuwste comfort, de kelder onder handen nemen, feeŽrieke tuinverlichting tevoorschijn toveren, Ö Na deze lessenreeks zijn er geen limieten meer!

Module-inhouden

1ste jaar:

Basis Elektriciteit, 40LT
In deze module leert de cursist basistechnieken, waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. De module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en principiŽle elektrische schakelingen in proefopstellingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elementair elektrisch testgereedschap (spanningstester en continuÔteitstest) te hanteren.

Aarding, Tellerkast en Verdeelbord, 80LT
In deze module komen het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie en verdeelbord en het aansluiten van een tellerkast in residentiŽle installaties aan bod. De cursist leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de heersende regelgeving, tellerkast en verdeelbord voor residentieel gebruik installeren. Daarnaast leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap een aardingsinstallatie voor een woning te voorzien. De cursist leert ook een elektrisch dossier samenstellen. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht.

2de jaar:

Basisschakelingen, 60LT
In deze module leert de cursist de basisschakelingen voor verlichting en stopcontacten kennen en
zelfstandig uitvoeren. De cursist kent de belangrijkste elektrische grootheden en kan reeds veilige elektrische verbindingen maken. Hij leert ook elektrisch testgereedschap hanteren in enkelvoudige basisschakelingen.

Gecombineerde schakelingen, 60LT
In deze module leert de cursist de samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten, die toegepast worden in residentiŽle installaties uitvoeren. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. Verder leert de leert de cursist in deze module zelfstandig en volgens goed vakmanschap een combinatie van klassieke schakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Daarnaast leert de cursist ook de bijhorende schema's te lezen. Tevens leert hij ook test en meetgereedschap gebruiken bij indienststellen en bij het foutzoeken van gecombineerde schakelingen.

Verlichting, 60LT
In deze module leert de cursist de algemene principes en begrippen gehanteerd bij verlichting en lichtplan, evenals het toelichten en gebruiken van diverse voorschakelapparatuur noodzakelijk voor de juiste werking van de toegepaste lichtbron. De cursist leert zelfstandig en volgens goed vakmanschap toestellen voor verlichting correct monteren en aansluiten, en kan eveneens fouten in
verlichtingstoestellen vaststellen en de toestellen vervangen.

3de jaar:

Afstandsschakelingen, 60LT
In deze module komen de afstandsschakelingen en de modulaire schakelapparatuur voor verlichting en stopcontacten die worden toegepast in residentiŽle installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. In deze module leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap afstandsschakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. De cursist leert ook het bijhorende schema's te lezen en te analyseren

Communicatiesystemen en Woningautomatisatie, 80LT
In deze module komt het monteren, aanleggen en aansluiten van signalisatie, telefonie, TV en databekabeling in residentiele installaties aan bod. De cursist leert op een zelfstandige, correcte en veilige manier elementaire systemen voor datacommunicatie en huisautomatisatie in een woning te voorzien. Daarnaast worden in deze module eveneens begrippen en principes in verband met nieuwe technieken aangehaald, bijv. ventilatie, verwarming, fotovoltaÔsche panelen, warmtepompen, zonneboilers, Ö

Werkplekleren:

Werkplekleren Residentieel Elektrotechnisch Installateur, 40LT
De competenties van deze module worden ingeoefend in een reŽle arbeidssituatie, bijvoorbeeld onder de vorm van stage. De cursist werkt dan samen met een installateur. Hij kan ervaren hoe het er concreet aan toe gaat op een werkplek en op die manier een duidelijk beeld vormen hoe het is om als installateur te werken. Ook andere vormen van werkplekleren zijn mogelijk waar er specifiek voor dit doel een realistische omgeving is ingericht. De cursist realiseert in deze module ruwbouwactiviteiten zoals het maken van sleuven, holtes en het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteitin deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving

Werkplekleren Hoogtewerker, 20LT
In deze module worden de vaardigheden aangebracht om veilig te werken op hoogte. Ook hier is het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteit. Eveneens wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.

Momenteel kan je niet meer inschrijven. Het aanbod van het volgende semester/schooljaar komt er binnenkort aan. Indien je graag op de hoogte gehouden wordt van de start van de inschrijvingen, stuur je een mail naar de coördinator.