ASO: Wetenschappen-wiskunde | TKO

Get social!
Duur: minimaal 2 jaar (4 semesters)
Campus: Campus Heverlee | Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee
Meer info: PowerPoint presentatie
Coördinator: Veerle Raskin | info.aso@cvovolt.be
Cursistenbegeleiding: Kaat De Cremer | kaat.de.cremer@cvovolt.be
Inschrijven: online of op het secretariaat (openingsuren)

Is de opleiding Wetenschappen-wiskunde iets voor mij?

  • Wil je graag verder studeren?
  • Ben je geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt?
  • Ben je geboeid door nieuwe wetenschappelijke inzichten?
  • Kan je abstract denken?
  • Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

ASO staat voor Algemeen Secundair Onderwijs. Je kiest voor een opleiding ASO als je van plan bent om verder te studeren en je je daar zo goed mogelijk wil op voorbereiden.
Een ASO-opleiding biedt een ‘algemene’ of ‘brede’ vorming met vakken zoals Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en wetenschappen. We organiseren in het TKO Volt 2 ASO-opleidingen nl. Humane wetenschappen en Wetenschappen-wiskunde. Kies je een andere richting of ben je geïnteresseerd in een beperkt aantal vakken, dan kan je ook losse modules volgen.

Wat is het verschil tussen ASO en AAV?

AAV staat voor Aanvullende Algemene Vorming. Dit zijn de algemene vakken waarvoor je moet slagen om samen met een beroepsspecifieke opleiding een diploma te behalen. In deze opleiding zitten de vakken Nederlands, Wiskunde, Engels, Frans, ICT, Wetenschappen en vakken die dieper ingaan op maatschappelijke en culturele thema’s (MaCuSa).

Wat ga ik leren?

Overzicht modules in een voorbeeldtraject (start in september). Jouw traject is afhankelijk van je instapniveau en kan in overleg aangepast worden aan jouw keuzes.

* deze modules zijn verschillend met de richting ASO humane wetenschappen

semester 1 (30u) Nederlands 1 (4u)
opfris Frans(4u)
Engels 2 (4u)
aardrijkskunde 3 (2u)
geschiedenis 1 (2u)
geschiedenis 2 (2u)
wiskunde opfris 1 (2u)
wiskunde opfris 2
(3u)
wiskunde 1 (2u)
opfris natuurwetenschappen (2u)
chemie (3u)
       
semester 2 (28u) Nederlands 2 (4u)
Frans 1 (4u)
Engels 3 (4u)
aardrijkskunde 1 (2u)
aardrijkskunde 2 (2u)
wiskunde 2 (2u)
wiskunde 3 (2u)
wiskunde 4 (2u)
biologie (3u)
fysica (3u)
       
semester 3 (26u) Nederlands 3 (4u)
Frans 2 (4u)
  analyse 1 (4u)
kansrekenen (3u)
wiskunde onderzoek (1u)
wetenschappen 1 (4u)
wetenschappen 2 (4u)
wetenschappen 4 (2u)
       
semester 4 (27u) Frans 3 (4u) geschiedenis 3 (2u)
geschiedenis 4 (2u)
analyse 2 (2u)
algebra/meetkunde (4u)
wiskunde onderzoek (3u)
wetenschappen 3 (4u)
wetenschappen 4 (6u)
         
diploma secundair onderwijs

Hoe lang duurt deze opleiding & wanneer is het les?

De volledige opleiding omvat 2080 lestijden en duurt 4 semesters. De opleiding wordt enkel overdag ingericht. Je volgt 20 tot 30 lesuren per week.

Wat na deze opleiding?

Met het diploma ASO Wetenschappen-wiskunde op zak ben je voorbereid op:

  • professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen zoals kinesitherapie, architectuur, biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen, onderwijs, handelswetenschappen en bedrijfskunde;
  • academisch gerichte opleidingen aan hogescholen en universiteiten zoals wetenschappen, geneeskunde, psychologie, …

 

2020-2021 semester 2MADIWODOVRZACampus Inschrijven
Richting Wetenschappen       Heverlee IL5  online inschrijven