Begeleider Schoolgaande Kinderen | TKO

Duur: minimaal 1,5 jaar (3 semesters)
Campus: Campus De Oranjerie Diest | Boudewijnvest 3, 3290 Diest
Campus Heverlee | Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee
Meer info:
PowerPoint presentatie
Coördinator: Karin van hijfte | info.kids@cvovolt.be
Cursistenbegeleiding: Diest - Karin van hijfte | Heverlee - Anton Coeymans
Diploma/Certificaat? Beide zijn mogelijk.
Op het einde van de opleiding behaal je een certificaat.
Indien je combineert met de opleiding AAV, dan behaal je een diploma.
Inschrijven: Voor nieuwe cursisten is de opleiding helaas volzet. Je kan contact opnemen om je op een wachtlijst te plaatsen. Cursisten die de opleiding reeds gestart zijn, kunnen zich wel herinschrijven online of op het secretariaat (openingsuren)

Is deze opleiding iets voor mij?

Droom jij ervan om met kinderen van 3 tot 12 jaar te werken?
In de opleiding Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang kan jij je enthousiasme en creativiteit de vrije loop laten.
Wij reiken jou de nodige kennis aan om je kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Twijfel niet langer en schrijf je in!

Wat mag je verwachten?

 • Een enthousiast en professioneel lerarenteam met oog voor jouw leertraject.
 • We werken met een modulair systeem: je kiest een traject op maat en werkt de opleiding op je eigen tempo af. 
 • Een sterke koppeling tussen theorie en praktijk: praktijkgerichte lessen. De helft van de opleiding is stage in een kinderopvangsetting. Stage op eigen werkplek is mogelijk. 
 • Wil je graag extra ondersteuning naar vaktaal toe en ter voorbereiding op stage, dan kan je je inschrijven in de module taallabo (campus Heverlee) 

Wat ga je leren?

minimaal 3 semesters MZK = basisModules Zorg in de kinderopvang BSK = Modules schoolgaande kind
Theorie

Kennismaking met de kinderopvang
De Kinderopvang en Ik: leren reflecteren en opstellen groeiportfolio
Basisverzorging en EHBO
Zorg voor voeding en veiligheid  
Inrichting leef- en speelomgeving
Communiceren en samenwerken 
Observeren en Rapporteren 
Respect voor diversiteit en specifieke zorgbehoeften

Begeleiden van schoolgaande kinderen 3-12 jaar
Verzorging en EHBO schoolgaande kinderen 3-12 jaar
Spel(begeleiding) Schoolgaande kinderen 0-12 jaar 
Kwaliteitsvol werken met schoolgaande Kinderen      

Stage Verkennende Stage

Stage Initiatief Buitenschoolse Opvang
Verdiepende Stage

     
Certificaat Begeleider Schoolgaande Kinderen (920 lestijden)
Certificaat Begeleider Schoolgaande Kinderen + Certificaat AAV = diploma

Hoe lang duurt deze opleiding & wanneer is het les?

Om het certificaat ‘Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang’ te behalen, heb je 3 semesters nodig.
Om een diploma ‘Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang’ te behalen, heb je 4 semesters nodig.
De lessen van de opleiding ‘Begeleider Schoolgaande kinderen’ worden overdag georganiseerd op maandag en/of donderdag. Dit combineer je met 2 of 3 dagen stage per week (rekening houdend met het lesrooster en overeen te komen met de stageplaats).

Je kan kiezen tussen les 

 1. Overdag: standaardtraject overdag
  1. Campus Heverlee: wekelijks op maandag en/of donderdag 
  2. Campus Oranjerie Diest: wekelijks op maandag en/of dinsdag 
 2. ‘s Avonds: gespreid traject Campus Heverlee
  1. Les op dinsdag- en of woensdagavond 
  2. 7 lesmomenten per module 
 3. Op zaterdag: gespreid traject Campus Oranjerie Diest 
  1. 1 keer per maand halve dag les per module of hele dag per twee modules

Combinaties tussen modules overdag, avond en zaterdag op 2 campussen zijn mogelijk.
Stage doe je overdag, rekening houdend met het lesrooster en overeen te komen met de stageplaats.

Wat na deze opleiding?

Met het certificaat of diploma ‘Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang’ op zak, kan je als kinderbegeleider aan de slag:

 • In een buitenschoolse kinderopvang (IBO), (halftijds)
 • In het (buitengewoon) kleuteronderwijs
 • In een (kinderdagverblijf) groepsopvang schoolgaande kinderen

Wanneer je wil werken in een opvanginitiatief, georganiseerd door de overheid, heb je een diploma nodig.

Behaal ik een certificaat of een diploma?

Of je een certificaat of diploma behaalt, hangt af van het traject dat jij kiest.

 • Ben je op zoek naar een nieuwe insteek voor of een verandering van je carrière, dan volg je de modules Begeleider Schoolgaande Kinderen. Als je slaagt voor de modules, krijg je een certificaat.
 • Wil je instappen in het diplomatraject en je secundair diploma behalen, dan combineer je de modules Begeleider Schoolgaande Kinderen met de opleiding AAV. Als je slaagt voor alle modules en AAV, dan behaal je je diploma.

Wat moet je nog weten?

 • We werken met een modulair systeem: je werkt de opleiding dus op je eigen tempo af.
 • Het semestersysteem betekent dat je zowel in september als januari kan starten.
 • Deze opleiding is erkend voor kinderbijslag (-26 jaar).
 • Je kan in bepaalde gevallen vermindering van inschrijvingsgeld krijgen.
 • Ingeschreven als werkzoekende, je komt mogelijks in aanmerking voor een VDAB-contract, klik hier voor meer info.
gecombineerd onderwijs

Gecombineerd onderwijs

In de trajecten tijdens de week overdag, kan je bepaalde modules in gecombineerd onderwijs volgen. 
Zowel het avondtraject op campus Heverlee als het zaterdagtraject in campus De Oranjerie wordt aangeboden met 50 % afstandsonderwijs
De helft van het aantal lesuren van een module van 40 u krijg je klassikaal les op de campus. Voor de andere helft werk je thuis zelfstandig aan opdrachten. Zo kan je je opleiding gemakkelijker combineren met je werk en/of je gezin. Je stages doe je overdag.


Meer weten over gecombineerd onderwijs?

LET OP: voor nieuwe cursisten is de opleiding helaas volzet. Je kan contact opnemen om je op een wachtlijst te plaatsen. Cursisten die de opleiding reeds gestart zijn, kunnen zich wel herinschrijven online of op het secretariaat (openingsuren)

Momenteel kan je niet meer inschrijven. Het aanbod van het volgende semester/schooljaar komt er binnenkort aan. Indien je graag op de hoogte gehouden wordt van de start van de inschrijvingen, stuur je een mail naar de coördinator.